TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 22

2015
AGUSTOS
Ç a n a k k a l e Z a f e r i 1 0 0 . Y ı l A n m a P r o g r a m ı
Türkiye’nin İlk ve Tek İş Ma
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK)
Firması SANLAB Simulation, Türkiye’nin
İlk ve Tek İş Makinesi Simülatörünü Üretti
Operatör eğitiminde maliyet-etkin bir teknoloji sunan
ve iş güvenliği risklerini tamamen ortadan kaldıran iş ma-
kinesi simülatörleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli
operatörlerin yetiştirilebilmesi için gerekli olan teknolojik
altyapıyı sağlıyor.
SANLAB Simulation Finans Direktörü Salik Kükrek, “Pro-
je kapsamında geliştirdiğimiz teknolojiler ile simülasyon
sektörünün en önemli küresel oyuncularından biri olduk.
Artık sadece simülatörlerimiz değil aynı zamanda tekno-
lojilerimiz de yurtdışından talep ediliyor” dedi. Simülatör-
lerin orijinal iş makinesi kabini, orijinal joystick, pedal ve
donanımlardan oluştuğunu belirten Kükrek, “Simülatörle-
T
ÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) firmalarından
SANLAB Simulation, Türkiye’nin ilk ve tek iş makinesi
simülatörünü üretti. SANLAB Simulation, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Programı kap-
samında “İş Makinaları Operatör Eğitim Simülatörü”başlıklı
projenin kabul edilmesiyle, 2009 yılında faaliyet hayatına
başladı.
Destekle gelen başarı
22
Bülten
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook