TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 18

18
Bülten
2015
AGUSTOS
T ü r k i y e , B a l k a n M a t e m a t i k O l i m p i y a t ı ’ n a D a m g a V u r d u
Türk i ye , Ba l kan Matemat i k
3
2. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye Takımı yine
birinci oldu. TÜBİTAK’ın oluşturduğu 6 kişilik Matematik
Milli Takımı, 2 altın 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
03-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın baş-
kenti Atina’da yapılan 32. Balkan Matematik Olimpiyatı’na
10’u misafir ülke olmak üzere 21 ülke katıldı. Ülkeler, olim-
piyatlarda 6 kişilik milli takımları ile yarıştı.
Bu sene de Balkan Matematik Olimpiyatı’nda büyük
başarı gösteren Türkiye, olimpiyata katılan ülkeler arasın-
da toplamda 177 puan alarak birinci oldu. Türkiye’yi temsil
eden öğrencilerden Ahmet İleri 40 puanla ve Muhammed
Furkan Merdan 34 puanla altın, Ahmet Abdullah Keleş 30
puanla, Feyza Duman 26 puanla, Ali Haydar Sevim 24 pu-
anla gümüş ve Halil İbrahim Güllük 23 puanla bronz ma-
dalya sahibi oldu.
Türkiye, 1997 yılından beri düzenli olarak katıldığı Bal-
kan Matematik Olimpiyatları’nda bugüne kadar toplam 19
altın, 45 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı.
Balkanlarda 3. Şampiyonluk
2012 yılında ülkemizde ve geçtiğimiz yıl Bulgaristan’ın
Plevne kentinde düzenlenen Balkan Matematik Olimpiya-
tında da Türkiye toplam puan sıralamasında birinci sırada
yer almıştı.
TÜBİTAK Ulusal BilimOlimpiyatları Nedir? Uluslara-
rası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ekip-
ler nasıl seçilir?
Ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenci-
leri fen bilimlerinde çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim ola-
nakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla 5 ayrı dalda (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Bil-
gisayar) Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.
1993 yılında ilk defa uygulanmaya başlanan Ulusal Bi-
lim Olimpiyatları iki aşamalı olarak bilgisayar, biyoloji, fizik,
kimya ve matematik alanlarında düzenlenmektedir.
Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı’na her
ortaöğretim kurumu, her dal için başarılı öğrencileri ara-
sından okul yönetimince seçilecek en çok 10’ar öğrenci ile
katılabilir. Birinci Aşama Sınavlarında genel değerlendirme
sonunda başarılı görülen öğrenciler o yıl içinde yapılacak
Yaz Okulu’na ve İkinci Aşama Sınavlarına çağırılır.
Kasım ayında Ankara’da yapılan İkinci Aşama Sınavları
sonucunda ulusal madalyalar belirlenir. İkinci Aşama Sı-
navlarında belli bir başarı düzeyi gösteren öğrenciler eği-
tim amacıyla düzenlenen Kış Okulu ve Uluslararası Bilim
Olimpiyatları milli takım seçme sınavlarına davet edilirler.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook