TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 24

2015
AGUSTOS
B a ğ c ı l a r ’ d a T Ü B İ T A K D e s t e k l i B i l i m Ş e n l i ğ i
T
ÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ve TÜSSİDE iş-
birliği ile Haziran-Eylül 2015 tarihleri arasında 6-7 ve 8.
sınıf öğrencilerine yönelik haftalık yaz bilim kampları baş-
ladı.
TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜS-
SİDE) Gebze kampüsünde düzenlenen bilim kamplarında
öğrencilerin temel bilimlere olan ilgisini arttırarak prob-
lemlerin çözümünde bilimsel yöntemlerden nasıl yararla-
nacaklarını ortaya koymaları, bilimin heyecan verici doğa-
sını keşfetmeleri ve yapılacak etkileşimli çalışmalarla bilim
dünyasının eğlenceli yanını görmeleri hedefleniyor.
Bilim gösterileri, çeşitli atölye çalışmaları ve eğlenceli
bilim keşiflerinin yapıldığı 26-29 Haziran tarihleri arasında-
ki ilk kamp programının katılımcıları Mardin’in köy okulla-
rından gelen öğrenciler oldu. Kapanış programında, kam-
pa büyük bir ilgi ve heyecanla katılan öğrenciler ve gönüllü
öğretmenler sertifikalarını Bilim ve Toplum Daire Başkanı
Dr. Ahmet Uludağ ve TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Bat-
tal‘dan aldılar.
Bu yılki bilim kamplarının katılımcıları belirlenmiş olup,
kamplar Eylül ayına kadar haftalık olarak devam edecektir.
TÜBİTAK Yaz Bilim
Kampları Başladı
24
Bülten
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook