TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 31

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
31
TÜBİTAK MARTEK, DEMO-DAY İle
Yatırımcıları Buluşturacak
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, Demo-Day (sunum günü) ile sanayicileri, yatırım-
cıları ve melek yatırımcıları bir araya getireceklerini söyle-
di. Organizasyona sanayi, ticaret ve esnaf odalarına bağlı
olarak faaliyet gösteren kişileri davet edeceklerini belirten
Dr. Orhan Çömlek Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova gibi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) etkin olduğu
illerdeki 13 aktör ile görüştüklerini belirtti.
Dr. Çömlek, “MARKA’nın etkili olduğu illerdeki sanayi
ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler
ve teknoparklarda görevli yetkililer ile toplantı yaparak bu
organizasyonu oluşturmaya karar verdik. Bununla ilgili ola-
rak komite ve alt komiteleri oluşturduk. Kasım ayında ger-
çekleştireceğimiz Demo-Day ile sanayicileri, yatırımcıları,
melek yatırımcıları ve girişimcilerin firma ve ürünlerini bir
araya getireceğiz. Sanayi, ticaret ve esnaf odalarına bağlı
olarak faaliyet gösteren, yatırım yapmak isteyen, Ar-Ge’ye
yatırımı destekleyen herkesi davet ediyoruz. Burada bir
araya getirdiğimiz yatırımcılar ve girişimciler arasında yüz
yüze görüşmeler olacak; yatırımcı yatırım yapmak istediği
ürünü ve firmayı görme fırsatı yakalayacak ve sihirli doku-
nuşlar olacak” dedi.
Katılımcıların hepsinin yerli olacağını vurgulayan Çöm-
lek; “Organizasyonun yurtdışı ayağını daha sonra oluştur-
mayı planlıyoruz. Demo-Day ile oluşturacağımız web por-
talını, bizim yatırımcı ve girişimci ağımızın olduğu portal
ve video gösterim ağına ekleyeceğiz. Bu sayede, yatırımcı
aradığımız ürünleri sergileme fırsatı bulacağız. Bu sistem
365 gün 7/24 çalışacak. Burada önemli ve zor olan bütün
aktörleri bir araya getirebilmektir ve biz bunu başardık.
Türkiye sanayisinde başı çeken bir bölgede tüm aktörleri
bir araya getirerek organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz.
Bu tür organizasyonlar insanların birbiri ile iş yapmasını he-
veslendirip, farkındalığı artıracak” dedi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK), Kasım
ayında gerçekleştireceği Demo-Day (sunum günü)
organizasyonu ile girişimci ve yatırımcıların bir
araya gelmesi sonucu oluşacak web portalına,
mevcut yatırımcı ağlarını da ekleyerek, yeni giri-
şimciler ve yatırımcılar için ürünlerinin sergilen-
mesi olanağını sunacak.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook