TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 20

2015
AGUSTOS
20
Bülten
Bilgisayarlara Göz Kır
Destekle gelen başarı
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyeleri, TÜBİ-
TAK desteğiyle, bilgisayarlara fare ve klavye ile verilen komutla-
rı, göz hareketleriyle yerine getiren teknoloji geliştirdi. Tekno-
lojiyle fare ve klavye kullanma gereksinimi ortadan kalkarken;
boyundan aşağısı felçli olanlar da bilgisayar kullanabilecek.”
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook