TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 33

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK MARTEK Amerika Ve
Avusturya’da Ofis Açıyor
TÜBİTAK Marmara Teknokent , Amerika (New York) ve
Avusturya’da (Viyana) ofis açıyor. MARTEK Genel Müdürü
Dr. Orhan Çömlek,“Söz konusu ülkelerdeki yerlerimizi ayar-
ladık. Yönetim kurulumuzdan onay çıktı ve ön anlaşmaları
da yaptık. Bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımız artık
Amerika ve Avrupa’da ofisimiz var diyebilecek. Firmalarımı-
zı önemsiyoruz ve onların uluslararası platformlara açılma-
sını istiyoruz” diye konuştu.
Hedeflerinin Afrika, Azerbaycan ve yakın Avrupa pazar-
larına açılmak olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıkları-
nı dile getiren Dr. Çömlek GOSB, Düzce, Sakarya ve Kocaeli
Üniversitesi Teknoparkları ile ortak yaptıkları uluslararası
rekabetçiliği geliştirme projesi olan “Ur-Ge Projesi” ile ya-
zılım kümelenmesi oluşturduklarını ve yurtdışı fuarlarında
firmaların tanıtımlarını yapacakları bilgisini verdi.
Türkiye’nin 4 dolar/kilogram ihracat hedefini tutturmak
için çalıştıklarını söyleyen Dr. Çömlek, şöyle konuştu: ”Tür-
kiye ortalaması 1,6. Bizimki ise 8 katı. Biz bunu 20 katına
çıkartmayı düşünüyoruz ki Türkiye ortalaması alındığında
4 dolara ulaşabilsin. Japonya 4 dolar, Güney Kore 3,5 dolar-
da. Biz 1.6 dolardayız. Bu yüzden Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Ar-Ge merkezi sayısı 500 olsun, teknoparkların
sayısı artsın, üniversiteler ile sanayi bölgeleri işbirliği yap-
sın istiyor. Biz bunların farkındayız ve Kocaeli Bölgesi’nde
bunun liderliğini yapmak istiyoruz.”
33
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook