TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Otomotivde Uygulamalı Test Teknolojileri Eğitimlerine TUBİTAK BUTAL Katkısı
TÜBİTAK MAM’ın Geliştirdiği Teknolojiyle Gıdalardaki Aflatoksin Tespit Edilecek
Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile Orhan Holding, Valeo, Magneti Marelli, Mako, Maysan Man-
do firmaları ve TÜBİTAK BUTAL iş birliğiyle, ”Otomotivde Uygu-
lamalı Test Teknolojileri Eğitimi”düzenlendi.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv veMaki-
neMühendisliği Bölümlerinin3. ve son sınıf öğrencilerine yöne-
TÜBİTAK MAM, gıda kalitesi açısından önemli bir kriter olan
zehirli ve kanserojen madde “aflatoksin”in gıdalarda tespitine
yönelik teknoloji geliştirdi. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Kılıçaslan, AFLAMAM Aflatoksin Analiz Teknolojisi kap-
samında iş birliği oluşturmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nı ziyaret etti. Gıda Kontrol Genel MüdürüMuharrem
Selçuk tarafından karşılanan Prof. Dr. Kılıçaslan; üretim tekno-
lik olarak düzenlenen eğitime, TÜBİTAK BUTAL olarak Malzeme
Karakterizasyonu Teknikleri Uygulamaları konularında katkı
sağlandı. Bu kapsamda; FT-IR Cihazı ile Malzeme Karakterizas-
yonu (PÜ, PP, PE numuneler ile), SEM-EDX Cihazı ile Malzeme
Karakterizayonu (Metal numune ile), TGA Cihazı ile Malzeme
Karakterizasyonu (PS numune ile) uygulamalı eğitimleri ger-
çekleştirildi.
lojisi TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ensti-
tüsü tarafından geliştirilen immüno afinite kolonlar ile ilgili
bilgiler aktardı. Aflatoksin analizlerinde kullanılacak antikor ve
antikor tabanlı bu analiz ürünlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında, gıda analiz
laboratuvarlarında, diagnostik kit üretimlerinde geniş kullanım
alanları mevcut.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook