TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 28

28
Bülten
2018
HAZiRAN
TÜBİTAK BUTAL ile Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Arasında “Laboratuvarlararası İşbirliği Sözleşmesi” İmzalandı
TÜBİTAK BUTAL ile Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Arasında “Laboratuvarlararası İşbirliği Sözleşmesi” İmzalandı
TÜBİTAK BUTAL“OTEKON 2018”de Otomotiv Sektörüne Tanıtım Gerçekleştirdi
Kauçuk-Plastik, Mikroskopi ve Yüzey Analiz, Spektroskopi
ve Kromotografi, Termal Analiz, NMR Laboratuvarlarından
oluşan Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Labo-
ratuvarı (MERLAB) ile TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Labora-
TÜBİTAK BUTAL, otomotiv sektörü ile işbirliğini artırmak
amacıyla, Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölü-
mü tarafından düzenlenen “9. Uluslararası Otomotiv Tekno-
lojileri Kongresi-OTEKON 2018”de stand kurarak yer aldı.
Alman, Hollandalı ve İtalyan konuşmacıların yanı sıra To-
faş, Oyak Renault ve Ford’un Ar-Ge direktörlerinin katıldığı,
otomotiv teknolojileri alanında yapılan çalışmalar ve geliş-
tuvarı (BUTAL) arasında, “Laboratuvarlararası İşbirliği Söz-
leşmesi” imzalandı. Sözleşme kapsamında, BTÜ MERLAB’ın
portföyünde bulunmayan test ve analizler TÜBİTAK BU-
TAL’da yapılabilecek.
melerin görüşüldüğü etkinlikte; TÜBİTAK BUTAL’ın hizmetle-
ri ve otomotiv sektörüne yönelik test/analizleri katılımcılara
tanıtılarak, mevcut ve potansiyel müşteriler ile karşılıklı gö-
rüşmeler yapıldı. Ayrıca, muayene hizmetleri kapsamında,
”Otomotiv Plastiklerinde Kırılma Hatasının Karakterizasyo-
nu” başlıklı bir poster bildiri de sunuldu.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook