TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği çerçevesinde yürütü-
len, Rekabetçi Sektörler Programının II. Döneminin ilk onayla-
nan en büyük bütçeli Ar-Ge projesi olan IPA-INNOFOOD Pro-
jesi kapsamında, yerel ortakların katılımıyla TÜBİTAK MAM’da
Protokol İmza Töreni düzenlendi. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof.
Dr. İbrahim Kılıçaslan, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar İbaş, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Akıncı ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek proje protokolü-
ne imza attılar. Projede, gıda ve içecek sektöründe hizmet ve-
ren KOBİ’lerin ürün kalitesini ve güvenliğini iyileştirmelerine,
Ar-Ge temelli ürün/üretim teknolojisi geliştirmelerine, ulusla-
rarası ve ulusal pazarda rekabet etme gücünü artırmalarına
destek olmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda Kocaeli, Giresun,
Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde faaliyet gösterecek “Gıda Ye-
niliklerine Yönelik Anadolu Teknoloji Platformu”, “Gıda Yenilik
Merkezi” ve “Bölgesel Laboratuvarlar ve Sistemler” kurulacak.
Gaziantep, Giresun Ticaret Borsaları ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret
Odası ile IPA-INNOFOOD Kapsamında Protokol İmzalandı
TÜBİTAK UME “Saudi Qualex” Fuarına Katıldı
TÜBİTAK UME, 2. Suudi Arabistan Uluslararası Kalite Forumu
ve Sergisi’ne katıldı. Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden
Kaynakları Bakanlığı tarafından da desteklenen organizasyon,
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki RiyadUluslararası Kong-
re ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK UME’nin yanı sıra Suudi Arabistan ve çevre ülkeler-
den çok sayıda kurumve firmaların da yer aldığı fuarda, üç gün
boyunca bölgede metroloji, standardizasyon ve kalite alanın-
da yeni işbirliklerin kurulmasına yönelik temaslarda bulunuldu.
Suudi Arabistan’ın metroloji alanında dünyaya entegre ol-
masında önemli katkıları bulunan TÜBİTAK UME’nin standında
organizasyon boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere metroloji
altyapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.
Bölgede giderek gelişen metroloji çalışmalarında öncü ku-
rum olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda deneyimlerini bölge
kuruluşlarıyla paylaşmayı planlayan TÜBİTAK UME’nin standı
katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook