TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 32

32
Bülten
2018
HAZiRAN
T Ü B İ T A K U M E ’ d e n B I P M İ ş b i r l i ğ i y l e E ğ i t i m S e m i n e r i
TÜBİTAK UME ve BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bü-
rosu) işbirliğinde hayata geçirilen “BIPM – TÜBİTAK UME Proje
Yerleşimleri” programı kapsamında iki günlük eğitim semineri
düzenlendi.
BIPM Uluslararası İlişkiler ve İletişim Bölümü Müdürü Andy
Henson ve Uluslararası İlişkiler Asistanı Chingis Kuanbayev’in
de katılımıyla gerçekleştirilen seminerde uluslararası metroloji
sistemi ve uluslararası alanda metroloji enstitülerin birbirle-
rinin ulusal referans standartlarının denkliğini ve kalibrasyon
sertifikalarını tanımaları için bir kurumsal çerçeve sağlayan
CIPM Karşılıklı Tanınma Anlaşması (CIPMMRA) ele alındı.
Küresel kalite altyapısı vemetrolojinin rolünün yanı sıra Met-
re Konvansiyonunun önemine de dikkat çekilen seminerde
CIPM MRA’ın işleyişi, kalite altyapısındaki etkisi ve katılan ens-
titülerin yükümlülükleriyle birlikte karşılaştırmalar, kalibrasyon
ve ölçüm yeteneklerinin beyanı ve gözden geçirilmeleri, kalite
yönetim sistemlerinin denetimi gibi CIPMMRA çerçevesindeki
faaliyetlere de değinildi.
TÜBİTAK UME’nin uzman personeli tarafından Türkiye’nin
kalite altyapısı, EURAMET ve CIPM MRA’ın işleyişindeki rolü,
EURAMET’in enstitülerin kalite yönetim sistemlerini denetle-
me mekanizması, uluslararası karşılaştırmalara etkin katılım
ve belirsizlik bütçelerinin oluşturulması konularında sunum-
lar yapıldığı seminerde eğitim programına katılanlar, TÜBİTAK
UME’de yürüttükleri çalışmalar hakkında kısa sunumlar ger-
çekleştirdiler.
Başvuru süreci 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan eğitimprog-
ramı için toplam 23 ülkeden 58 başvuru alındı. Değerlendir-
meye alınan başvurular arasından Zaman Frekans alanında
Azerbaycan, Empedans alanında BAE, Akışkanlar alanında
Borsa Hersek, Kütle alanında Etiyopya, Sıcaklık alanında Gana,
Gerilimalanında İran, Basınç alanında Kazakistan, RF Mikrodal-
ga alanında Kenya, Boyutsal alanında da Suudi Arabistan ve
Zambiya’nın talepleri kabul edildi.
İlk dönemi 1 Nisan 2018 tarihinde başlayan eğitim programı
her başvuru sahibinin kendi araştırma alanını desteklemek için
ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandı. Başarılı adayların BIPM ve
TÜBİTAK UME uzmanları tarafından verilecek derslerden de ya-
rarlandığı programa kabul edilen personelin eğitim ve konak-
lamaları TÜBİTAK UME tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.
İlk dönemin tamamlanmasının ardından başvuru süreçleri ilan
edilecek olan programın ikinci dönemi de 2019 yılında gerçek-
leştirilecek.
Genç bilimsel ve teknik personelinproje hedeflerine ulaşma-
sına yardımcı olmak üzerine yoğunlaşan programda aynı za-
manda katılımcıların teknik becerilerini geliştirmelerine olanak
tanınarak daha geniş bir fayda sağlanması da hedefleniyor.
Gelişmekte olan ülke enstitülerinin personeline metroloji
alanında eğitim vererek, enstitülerinin uluslararası sisteme en-
tegre olmasına katkıda bulunmayı ana amaç edinen ve iki yıl
boyunca BIPM ile ortak yürütülecek olan eğitim programı TÜ-
BİTAKUME’ninmetroloji dünyasındaki yeri açısından da önem-
li bir prestij değeri taşıyor.
TÜBİTAK UME’den BIPM İşbirliğiyle Eğitim Semineri
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook