TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“5. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı” ve
“5. Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması” Yapıldı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tara-
fından düzenlenen, Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv
sektöründe yılın en büyük etkinliği olan “5. Otomotiv Ar-Ge
Proje Pazarı” ve “5. Komponent Tasarım Yarışması”, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ev sahipliğinde TÜSSİ-
DE’de gerçekleşti.
Programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Koca-
eli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Arif Ergin, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboy-
lu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, OİB Başkanı Orhan Sa-
buncu ile çok sayıda sanayici ve davetliler katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, programın
açılışında yaptığı konuşmada bugünün, otomotiv sektörü
ve yerli otomobil projesi için bir dönüm noktası olacağına
inandığını belirterek, Türk Otomobil Geliştirme Projesi’nde
çok önemli bir mesafe aldıklarını söyledi ve yerli araç ile ilgili
bilgiler aktardı.
5. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ilk üç ve iki mansiyona 23 bin
TL, 5. Komponent Tasarım Yarışması’nda ise dokuz proje sa-
hibine 39 bin TL olmak üzere toplam 62 bin TL para ödülü
verildi. Dereceye girenler aynı zamanda İTÜ Çekirdek Prog-
ramı’na girmeye hak kazandı.
5. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım
Yarışması, “yeni nesil araçlar ve ileri otomobil teknolojileri”
ana temasıyla, sektör temsilcileri ile proje sahiplerini bir ara-
ya getirdi. Davetliler, etkinliğin ilk gününde fütürist ve stra-
tejik danışman Gerd Leonard’ı, ikinci gününde ise Google’ın
otonom arabalar vizyonuna yön veren Singularity Üniversi-
tesi Bilişim ve Network’ler Başkanı Brad Templeton’ın“insan-
sız araçlar” konulu sunumunu dinlediler. Sektörü yakından
ilgilendiren bir çok konunun işlendiği etkinlikte“Araç Şarj ve
Batarya Teknolojileri”, “Endüstri 4.0”, “Temiz Enerjili Araçlar”
konulu paneller gerçekleştirildi ve “İnovalig Otomotiv Ödül-
leri”de törenle sahiplerine takdim edildi. İlk gün programın-
da çalışmaları TÜBİTAK MAM tarafından yürütülmekte olan
“Türk Otomobil Geliştirme Projesi” kapsamında elektrikli
otomobillerle ilgili Türkiye’de ve Dünyada yapılan çalışma-
ların aktarıldığı bir bölüm de yer aldı.
Etkinliklerle, Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamın-
da otomotiv endüstrisinde katma değerin artırılması, sektö-
rün ihtiyaç duyduğu yeni ürün, teknoloji ve metotların üre-
tilmesi, yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi, endüstriyel
tasarımcılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına sunulması
amaçlandı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook