TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Verilmesini Sağlayan Sistem Geliştirildi
hastaya ait barkod etiketi çıkıyor. Hemşire barkodu yapıştırı-
yor, hastanın ilacını ilaç ölçüm ve taşıma bardağına koyuyor
ve hastaya uyguluyor.”
Yüksek Entegrasyon Kabiliyeti
Sistemin, uluslararası standartları kullanan tüm Hastane
Bilgi Yönetim Sistemleri ve üçüncü parti uygulamalar ile
entegre olabilme yeteneğine sahip olduğunu belirten Ke-
mal Kaplan, bu sayede sistemlerin birbirleri ile haberleşebi-
lirken, tüm organizasyonun da senkronize çalışabilmesinin
sağlandığını anlattı. Sistemin hem donanım hem yazılımı ile
ihtiyaca özel şekillendirilebilen yapısı sayesinde, her boyut
ve özellikteki hastanede kullanılabileceğine dikkat çeken
Kemal Kaplan, “Örneğin, ihtiyaca göre bir ana ünite üzerin-
deki çekmece sayısı ve yükseklikleri konfigüre edilebilir, do-
lapların sayısı istenildiği kadar artırılabilir, çekmece ihtiyacı
olmayan durumlarda duvar ünitesi ile dolapların kontrolü
sağlanabilir. Soğuk zincir ilaçların takibi buzdolabı kapağı-
na takılacak entegre ‘buzdolabı kilit sistemi’ ile sağlanabilir.
Bu esnek ve modüler yapı sayesinde sistemden maksimum
fayda ve kazanım mümkündür” diye konuştu.
Uluslararası Başarılar
Acıbadem tarafından yerli kaynaklar ile üretilen AStore,
1955 yılından bu yana düzenlenen “Uluslararası Red Dot
TasarımYarışması”nda“Yaşam Bilimleri ve Medikal”alanında
tasarım ödülü kazandı. AStore Sistemi, 16-19 Kasım 2015 ta-
rihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Tıp
ve Medikal Teknolojiler Fuarı “MEDICA 2015”de sergilendi.
Kemal Kaplan, AStore için şunları söyledi: “Yüksek ticarileş-
me potansiyeli olan, yerli ve yabancı sektörün dikkatini çe-
ken bir üründür. Hastanelerde ilaç uygulama süreçlerindeki
etkinlik ve güvenliği sağlayan AStore Sistemi, MEDICA 2015
Fuarında Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen temsilcilerin
yoğun ilgisi ile karşılaştı.”
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook