TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 8

8
Bülten
HAZİRAN 2016
1 2 . T e k n o l o j i Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
12. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu
TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve TÜ-
SİAD işbirliği ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen Teknoloji Ödül-
leri, İstanbul’daki törenle sahiplerini buldu. 23 ilden 170
başvuruyla rekora ulaşan, 36 finalistin yarıştığı XII. Teknoloji
Ödülleri töreni TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, TTGV
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes’ın katılımı ile gerçek-
leşti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sana-
yicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), Türkiye’nin tek-
noloji geliştiren ülkeler arasında yer almasının sağlanması
ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ama-
cıyla düzenlediği 12. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu.
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik anlamında ciddi atılımlara
imza attığına değinen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin,
Teknoloji Ödülleri’nin sektörde önemli bir marka hamlesi ya-
rattığına işaret ederek şunları söyledi:
“Ülkemizin Ar-Ge harcamaları bu sene satın alma parite-
sine göre 17.5 milyar doları geçti. Bu sevindirici bir rakam.
Ancak Çin, Hindistan gibi ülkelerin çok gerisindeyiz. Batıdan
doğuya eksen kayması gündeme getiriliyor. Bu eksende
doğru bir konuma oturmak, bir üst lige çıkmak istiyorsak pa-
radigma değişimine ihtiyacımız var. Verimlilik ekonomisin-
den vazgeçip, bilgi ekonomisine doğru hareket etmeliyiz.
Kilogrambaşına ekonomilerden bahsetmek yerine, teknolo-
ji-fikir odaklı zihniyete gitmeliyiz. TÜBİTAK olarak biz burada
payımıza düşeni yapmaya hazırız. Bu anlamda yeniden yapı-
landırılma hamlesi başlattık. Hali hazırda var olan ancak doy-
gunluğa ulaşan ürün ve ekonomi katkı odaklı desteklerimiz
sürecek. Buna ek olarak yaptığımız uluslararası görüşmeler
ve beklenen sanayi devrimini de göz önünde bulundurarak
yeni destekler sağlayacağız. Bu yaklaşım ‘Beni destekleyin’
değil, teknoloji ya da ürün üretenlere çağrı yaparak gerçek-
leşecek. Aynı zamanda uluslararası işbirliği ortamını da açı-
yoruz. Son olarak bugün sadece ödül alanlara ve finale kalan
36 proje sahibine değil, başvuruda bulunarak farklarını or-
taya koyan tüm şirketlere teşekkür ediyorum. Teknoloji ge-
liştirmeye devam etmelerini istiyorum. Sizleri desteklemeye
devam edeceğiz.”
Teknoloji Ödülleri kapsamında finale kalan 36 proje ara-
sından ödül alanlar şunlar;
Mikro ölçekli firma süreç kategorisi:
SBS Bilimsel Çözüm-
ler Firması; Propolisin Duyusal Biyolojik ve Kimyasal Özellik-
lerine göre sınıflandırılması çalışması ile
Mikro ölçekli firma ürün kategorisi:
Nanobiomed Eğitim-
Bilişim Firması; Prextrolin başlıklı çalışması ile
Küçük ölçekli firma ürün kategorisi:
Vaksis Ar-ge Firması;
Güneş Işığından Elektrik Enerjisine: GünEr çalışması ile
Orta Ölçekli Firma Süreç Kategorisi:
İnfoline Bilgi Teknolo-
jileri Firması; Tarımsal İşletmeler Birlikler Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi çalışması ile
Orta Ölçekli Firma Ürün Kategorisi:
VSY Biyoteknoloji ve
İlaç san. Firması; Multifokal Göz İçi Lensi çalışması ile
Büyük ölçekli firma süreç kategorisi:
Aselsan Firması; Ha-
sar Eşiği Yüksek Optik Sistemler Çalışması ile
Büyük ölçekli Firma ürün kategorisi:
İLKO Ar-ge Merkezi
Firması; Kontrollü ve Hemen Salım Sağlayan Morfin Sülfat
Film Tablet Formülasyon Geliştirilmesi çalışması ile
Büyük ölçekli firma ürün kategorisinde jüri özel ödülü:
Heksagon Mühendislik ve Karsan otomotiv firmaları; Karsan
Jest Yenilikçi Minibüs Platformu çalışması ile
Büyük ödül:
Ford Otomotiv Sanayi Firması; Yeni Nesil Eco-
torq EU6 Moto Ailesi çalışması ile
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook