TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
DNA onarımı mekanizmaları konusunda yaptığı çalışma-
larla Nobel Kimya Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar, eşi Gwen
Sancar ile birlikte TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından ağırlanan Prof.
Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK’ın kariyerinde önemli rol oynadığı-
nı belirterek, “Beni tıbbiyede de TÜBİTAK okuttu. Tıbbiyeyi
TÜBİTAK bursuyla okudum. Ondan sonra Amerika’ya gidi-
şimde TÜBİTAK bana burs verdi. Kariyerimdeki en önemli
kuruluşlardan birisi TÜBİTAK’tır. Ondan dolayı şükranım
sonsuzdur” dedi.
TÜBİTAK’ın büyük ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekle-
yen Prof. Dr. Aziz Sancar, “TÜBİTAK benim bulunduğum yıl-
lara göre çok gelişmeler kaydetmiş. Şimdi çok önemli işler
yapıyor. TÜBİTAK, gerçekten bilimi bilen insanlar tarafından
yönetiliyor, doğru yerlere yatırımlar yapıyor. İnşallah mem-
leketimizi bilim alanında Amerika, Avrupa düzeyine yakında
ulaştırır” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın TÜBİTAK’ı ziyaretinden duyduğu
memnuniyetini ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, “Türkiye’nin bilim insanı kimliğine sahip örnek şahsi-
yetlere ihtiyacı var. Hem bilimdeki en yüksek payeye eriş-
miş, hem de mütevazı karakterinizle hepimize örnek olmuş
bir kişi olmanızdan dolayı TÜBİTAK olarak size minnettarız”
dedi.
Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Özel Defterine ise şunları
yazdı:
“TÜBİTAK benim bilimsel kariyerimin başlamasında çok
yardımcı oldu ve her desteği verdi. Ben hem İstanbul Tıp
Fakültesinde hem de doktora çalışmam döneminde TÜBİ-
TAK’tan burs aldım ve o nedenle minnettarlığım sonsuzdur.
Şimdi TÜBİTAK’ın ümit verici bir düzeye varmış olduğu ve
memleketimizi en üst düzeyde bilim ve teknoloji alanında
yapma başarısına ulaştıracağına inanıyorum. TÜBİTAK’ta
çalışan her kademeden arkadaşlara şükran ve sevgilerimi
sunuyorum.”
Ziyaret programında TÜBİTAK Başkan Yardımcıları Prof.
Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, TÜBİTAK Genel
Sekreteri Süleyman Yaşar, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı
Hakan Karataş ve Başkan Danışmanı Yrd. Doç. Dr. M. Şahin
Gök de hazır bulundu.
Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar TÜBİTAK’ta
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook