TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 18

18
Bülten
HAZİRAN 2016
Kriterleri konularında bilgi verilmiştir.
Öğleden sonra, Prof. Dr. Ahmet Kızılay başkanlığında ger-
çekleşen panelde, TR Dizin Komite Üyeleri Prof. Dr. Nazmi
Zengin, Prof. Dr. Hilal Özdağ, Prof. Dr. Yaşar Aydemir ve Prof.
Dr. Bünyamin Şahin tarafından yayıncılık, araştırma etiği ve
hakemlik süreçleriyle ilgili sunumlara yer verildi.
Her oturum sonunda yer alan soru-cevap ve tartışma
bölümlerinde, ulusal yayınların sorunlarına yönelik görüş
alışverişinde bulunuldu. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
tarafından Doçentlik Başvuru Şartları‘nın “Ulusal Makale”
maddesinde “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli
dergilerde yayımlanmış makale” tanımı ile değerlendirme
kapsamına alınması kararı ile TR Dizin’den beklentiler, yeni-
likler, atıf dizini gibi konularda da görüşler iletildi.
TR Dizin Editör Çalıştayı, Ankara’da yapıldı.
TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonunda 350 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleşen toplantı, internet üzerinden canlı ola-
rak yayınlanarak toplamda 450 dergi editörü, sorumlusu ve
yayıncıya ulaşıldı. Çalıştay, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü M.
Mirat SATOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan çalıştay,
YÖK Üyesi Prof. Dr. Çetin Erol’un “Ulusal Yayınların Strate-
jik Önemi” ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal’ın “Bilimsel Yayıncılık ve
Editörlük Misyonu” başlıklı konuşmaları ile devam etti.
Davetli konuşmacıların ardından, TR Dizin Uzmanları Sibel
Tabanlıoğlu ve Mehmet Boz tarafından TR Dizin süreçleri,
yürütülmekte olan çalışmalar ve yöntemler ile bilimsel sü-
reli yayıncılık için tavsiyelerle, TR Dizin Dergi Değerlendirme
U L A K B İ M T R D i z i n E d i t ö r Ç a l ı ş t a y ı
ULAKBİM TR Dizin Editör Çalıştayı
10.ULAKNET Çalıştayı Bodrum’da Yapıldı
10.ULAKNET Çalıştayı TÜBİTAK ULAKBİM ve Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nin katkılarıyla Bodrum’da gerçekleş-
tirildi.
Çalıştay gündemi ana başlıklar halinde “ULAKNET’e Bakış”,
“ULAKNET Panel”, “Ağ İşletişim Grubu”, “DNS Yapılandırılma-
sı”, “IPV6 Anlatımı”, “Kampüs Uygulamaları” olmak üzere ele
alındı. Hazırlanan sunumların gösterimi ile birlikte katılımcı
soru-cevap şeklinde düzenlendi.
Çalıştay 89 Üniversite, 4 TÜBİTAK Birimi, 1 Askeri Kurum
(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutan-
lığı), 3 Diğer Kurumlar (YÖK, Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yük-
sek Kurumu, NicTr) olmak üzere toplamda 97 kurum ve 296
katılımcı mevcudu ile yapıldı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook