TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 20

20
Bülten
HAZİRAN 2016
Acıbadem Sağlık Grubu, hastanelerde ilaç uygulama sü-
reçlerindeki etkinlik, güvenlik ve verimliliği sağlamak ama-
cıyla, TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle, “AStore İlaç ve Medikal
Malzeme Yönetimi Sistemi”ni geliştirdi. Ar-Ge çalışmaların-
dan başlayarak, endüstriyel ve elektronik tasarımı ile, için-
deki bin 600 bileşeni ve uygulama yazılımının dahil olduğu,
yerli kaynaklar ile üretilen AStore Sistemi; ilaç uygulamala-
rındaki manuel süreçleri otomatize ederek, sağlık persone-
linin asıl görevleri olan hasta bakımına daha kaliteli zaman
ayırmalarını sağlamayı, hasta sağlığına yönelik riskleri en
aza indirmeyi, kayıp/kaçak ilaç kullanımının önüne geçme-
yi, anlık stok takibi ve kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.
Acıbadem Sağlık Grubu Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Birim-
leri Yöneticisi Kemal Kaplan, AStore’un çalışma sistemini şu
sözlerle anlattı: “Hasta katlarının ve branşların yoğunluğu-
na göre kullanılması gereken ilaçlar ve stok oranları, eczacı
tarafından belirleniyor ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ne
Doğru Hastaya, Doğru Dozda, Doğru İlaç
kaydediliyor. Bu bilgiler ışığında, eczaneden katlardaki AS-
tore’lara ilaçlar yükleniyor. Her ilaç türü ayrı çekmece ve
hücrelerdeki adreslerine yerleştiriliyor. Aynı gözde tek bir
çeşitten farklı ilaç bulundurulmasına sistem izin vermiyor.
Doktor, hastane bilgi yönetim sisteminden hastası için ilaç
girişi yaptığında, bu bilgi önce eczaneye düşüyor. Eczacı ilk
olarak ilacın stok durumunu kontrol ediyor. İlaç etkileşimle-
rine bakıyor. Muadil ilaç önerebiliyor. Eczanenin onayından
sonra, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile AStore arasındaki
entegrasyon sayesinde ilgili reçete hastanın bulunduğu
kattaki AStore cihazına yansıyor. Hemşire AStore sistemin-
de parmak izini okuttuğunda kendi sorumluluğundaki has-
taların listesi cihazın ekranında karşısına çıkıyor ve hastayı
seçtiğinde o saatteki dozuyla ilgili ilaçların listesine ulaşıyor.
İlacı almak için işlem başlatıldığında ilgili ilaç hangi çekme-
cede ve hücredeyse sadece o açılıyor. Aynı anda hastaların
ilaçlarının konduğu ilaç ölçüm ve taşıma bardakları için ilgili
D e s t e k l e G e l e n B a ş a r ı
Acıbadem Sağlık Grubu tarafından geliştirilen “AStore İlaç ve Medikal Malzeme Yönetimi Sistemi”,
hemşireyi parmak izinden tanıyor. Hastanelerde yatan hastaların ilaçlarının karışmasını engelleyen
sistem, doz aşımının da önüne geçiyor. Hasta sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir rol üstlenen sis-
tem, stok yönetimi ve kayıp-kaçak ilaç kontrolünü sağlayarak maliyetleri de düşürüyor.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook