TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yarıştı
lerimiz olmak üzere yoğun ve özverili çalışmalarıyla bu ya-
rışmada emeği geçen danışman öğretmenlerimize, bölge
koordinatörlerimize ve Bilim İnsanı Destekleme Dairesi çalı-
şanlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.
Prof. Dr. A. Arif Ergin’in konuşmasından sonra dereceye
giren öğrencilere ödülleri verildi. “Yılın Genç Araştırmacısı
Ödülleri”ni, Temel Bilimlerde Matematik Alanında İrrasyo-
nel Sayılar ile Şifreleme projesi ile Kütahya Nafi Güral Fen
Lisesi’den Mehmet Burak Dönmez, Cenk Cankeleş ile Sosyal
Bilimlerde Sosyoloji Alanında Yabancı Gençlerin Gözünden
Türkiye: Almanya Frankfurt Main İlindeki Lise Öğrencilerinin
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişine Bakışı Çalışması ile Es-
kişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Melis Kırtıllı aldı.
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülleri; Bilgisayar Alanında Tokat Bilim ve Sanat
Merkezi’nden Serhat Danışan, Necim Erdem Öksüz, Biyolo-
ji alanında İzmir Fen Lisesinden Faruk Ekin, Doruk Tatlıdil,
Coğrafya alanında Uşak Atatürk Anadolu Lisesi’nden Polat
Tosun, Ertuğrul Köse, Fizik Alanında TED Ankara Koleji Vak-
fı Özel Lisesinden Deniz Külbay, Kimya alanında İzmir Özel
Ege Lisesinden Karya Gülen, Ece Bardakçı, İzmir Özel TAKEV
Fen Lisesinden Bilge Kocabaş, Dilara Alev Örtel, Matematik
alanında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden Mehmet Burak
Dönmez, Cenk Cankeleş, Psikoloji alanında İzmir Maltepe
Askeri Lisesinde Yunus Emre Eskiadam, Arif Can Soykan,
Sosyoloji alanında Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nden
Melis Kırtıllı, Tarih Alanında Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı
Özel Lisesinden Melodi Diner, Berfin Melissa Şafak, Teknoloji
Tasarım Alanında İzmir Atatürk Lisesinden Ömer Kartelli Ay-
berk Yaraneri ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında Ankara Özel
Asfa Ferda Fen Lisesinden Ceren Haltaş, Aslı Beyza Tütüncü
aldılar.
İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ
İkincilik Ödüllerini; Bilgisayar alanında Ankara Abidinpaşa
Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Hakan Emre Boşal, Hay-
rettin Kemalettin Bayram, Biyoloji alanında Kahramanmaraş
Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden Necmettin Yürürdur-
maz, Muhammed Eyyüp Alma, Coğrafya alanında Giresun
Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesinden Rabia Vu-
ral, Ayşegül Sarı, Değerler Eğitimi alanında Samsun Ali Fuat
Başgil Anadolu Lisesinden Semanur Irmak, Ebru Akkuş Fizik
Alanında, İstanbul Özel Eyüboğlu Kolejinden Oğuz Kutlay,
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook