TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 12

12
Bülten
HAZİRAN 2016
M e r k ü r G ü n e ş ’ i n Ö n ü n d e n G e ç t i
Merkür’ün Güneş Önünden Geçişi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Tarafından Kurulan Teleskoplarla Antalya’dan İzlendi
Merkür’ün Güneş önünden geçişi, Antalya’da EXPO
2016 sergi alanına kurulan teleskopla büyük ekran-
dan izlendi.
9 Mayıs 2016 Pazartesi günü Güneş’e en yakın ge-
zegen olan Merkür Güneş’in önünden geçti. Daha
önce 8 Kasım 2006 tarihinde meydana gelen bu en-
der gök olayı ülkemizde yerel saat ile yaklaşık 14:25’te
başladı. Güneş battığı için son evreleri ülkemizden
gözlenemeyen bu olayın izlenebilmesi için TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi, BİTOM ve Expo 2016 alanında iki
ayrı istasyon kurdu. Expo alanına gelen ziyaretçiler
hem özel filtrelere sahip teleskoplarla hem de teles-
koplara takılmış özel kameralar vasıtasıyla büyük ek-
ranlardan bu ender görülen gökolayını görme şansı
yakaladılar.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi’nden (TUG) Başuzman
Araştırmacı Dr. Tuncay Özışık, etkinliğe katılanlara
bilgi verdi. Özışık, bilgilendirmenin ardından gazete-
cilere yaptığı açıklamada, ender görülen gök olayla-
rını bu tarz etkinliklerle halka izlettirdiklerini ve bilim-
toplum farkındalığını arttırdıklarını söyledi.
Merkür’ün Güneş önünden geçişinin yüzyılda or-
talama 13 kez gerçekleştiğini bildiren Özışık, “Bir
önceki geçiş 2006’da gerçekleşmiş, bir sonraki 2019
yılında meydana gelecek.” dedi.
Merkür’ün Güneş diskinin önünde “siyah küçük bir
nokta” olarak gözüktüğüne dikkati çeken Özışık, geç-
mişte bu geçişlerin, Dünya ile Güneş uzaklığının çok
hassas hesaplanması için kullanıldığını anlattı.
Özışık, bugün ise söz konusu geçişlerin, bilim top-
lum farkındalığı ve astronomik hesapların doğrulu-
ğunun teyidinde kullanıldığını ifade etti
Özışık, Güneş’e herhangi bir optik teleskopla filtre-
siz olarak bakmanın“kalıcı körlük”oluşturacağı uyarı-
sında bulundu.
Türkiye’den geçişin tamamının izlenemeyeceğini
belirten Özışık,“Geçişin tamamını Türkiye’deki zaman
diliminde Güneş battıktan sonra da devam edeceği
için göremeyeceğiz. Başlangıcı ile yüzde 75’ini göre-
ceğiz.” bilgisini aktardı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook