TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Yayınları, bu yıl sekizincisi düzenlenen Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi 8. Kitap Fuarı’na katıldı. Uluslararası
Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Kitap Fuarı’na katılan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, stantları gezdi. TÜBİ-
TAK standında kendisine verilen kitapların parasını ödeyen
Işık, bunları Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na
hediye etti. Fuar süresince 600 etkinlik yapıldı, 270 yazar ki-
tapseverlerle buluştu.
Fuarın açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Fikri Işık, ilk emri “oku” olan bir medeniyetin mensupları-
nın bugün Dünya’da en az kitap okuyan insanları olmasının
çok ciddi bir çelişki olduğunda işaret etti. Türkiye’nin, oku-
dukça, bilgiye ulaştıkça, bilgiyi yeniledikçe, geliştirdikçe, bü-
yümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğini belir-
ten Bakan Işık, “Ülkelerin en büyük gücünün bilgi olduğunu
unutmadan yolumuza devam etmek durumundayız” dedi.
Fuarın, sekiz yılda Türkiye’nin en büyük kitap fuarı unvanı-
na sahip olduğunu söyleyen Bakan Işık, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesinin Türkiye’ye örnek olan pek çok projeyi hayata
geçirdiğini aktararak, “Bu kadar çalışmanın içerisinde en
ayrıcalıklı gördüğüm hizmetlerden birisi de bu kitap fuarı.
Kocaeli, sanayinin başkenti. Şimdi Kocaeli, bilim ve teknolo-
jinin de başkenti olsun diye gayret gösteriyoruz. Ama bu ve
bunun gibi etkinlikler Kocaeli’yi Türkiye’nin en önemli kültür
ve sanat merkezleri arasına koyuyor” diye konuştu.
TÜBİTAK Yayınları Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi 8. Kitap Fuarı’nda
İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Ba-
kanlığı Müsteşarı ve beraberindeki heyet TÜBİTAK’ı ziyaret
etti.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Ba-
kanı Prof. Mohammed Frahadi, Türkiye’deki kurumlarla ikili
işbirliği görüşmeleri için Ankara’yı ziyaret etti. Heyette yer
alan İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Ba-
kanlığı Müsteşarı Dr. Salar Amoli başkanlığında Kurumumu-
zu ziyaret eden heyetle, TÜBİTAK adına Dr. Orkun Hasekioğ-
lu Türkiye ve İran arasındaki bilimsel işbirliği üzerine önemli
bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasında planlanan işbirliğinin çer-
çevesini oluşturmak adına ortak bir komisyon kurulmasına
karar verildi.
İran Heyeti’nin TÜBİTAK Ziyareti
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook