TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türk Öğrencilerden Uluslararası Başarı
ABD’nin Phoenix şehrinde Intel’in sponsorluğunda dü-
zenlenen ISEF bilim yarışmasına Türkiye’den katılan genç-
ler, “özel ödül” kategorisinde üç ödül kazanmayı başardı. 3
proje sahibi 5 öğrenci özel ödül kazanırken, 1 proje sahibi 2
öğrencimiz de dördüncülük ödülü elde etti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) tarafından 2015 yılında düzenlenen 46. Ortaöğretim
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında başarı gös-
teren öğrenciler arasından 10 projenin sahibi 17 öğrenci,
INTEL ISEF proje yarışmasına katıldı. Amerika’nın Arizona –
Phoenix’de 8-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen
INTEL ISEF proje yarışmasında Türkiye adına sevindirici ha-
berler geldi.
İzmir Özel Takev Fen Lisesi’nden İlke Adalıoğlu ve Cemil
Görkem Tamer; “Mavi Işıma Yapan Oledlerin Karakterizasyo-
nu ve Yedi Segmentli Oled Uygulaması” projesi ile uluslara-
rası şirket SPIE’in özel ödülünü,
Yine Özel Takev Fen Lisesi öğrencilerinden Ece Derin Ay-
dın ve Begüm Kınay ise; “Bilim Bağımlılığı Yener: Beyin Hüc-
relerindeki Reseptörlerin İzlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım”
adlı projeleriyle Qatar Foundation özel ödülünü,
Malatya TED Koleji Özel Anadolu Lisesi’nden Çağatay Soy-
lu da,“Az Enerji Harcayan Manyetik Ocak Tasarımı”projesiyle
ABD’li şirket United Technologies’in özel ödülünü kazanma
başarısını gösterdi.
Dünya genelinde 77 ülkeden 1750 lise öğrencisinin
1000’in üzerinde proje ile katıldığı ve INTEL’in sponsorlu-
ğunda düzenlenen ISEF 2016 yarışmasında büyük ödülleri
13 Mayıs Cuma günü yapılan törenle sahiplerini buldu.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook