TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 14

14
Bülten
HAZİRAN 2016
Türkiye’nin İlk “Atık Pil Geri Kazanım Tesisi” Açıldı
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle
geliştirilen, Exitcom Recycling firmasının işletmecisi olduğu
“Atık Pil Geri Kazanım Tesisi”nin açılış töreni Kartepe, Koca-
eli’de gerçekleştirildi. Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Fikri Işık ile birlikte Kocaeli Valisi Hasan Basri Gü-
zeloğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik,
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, Kartepe
Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gebze Belediye Başka-
nı Adnan Köşker, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Atıklar
Daire Başkanı Gökhan Şentürk, Atık Yönetimi Daire Başkanı
Ahmet Varır, Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Dumrul, Exit-
com Genel Müdürü Murat Ilgar ve çok sayıda davetli katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, açılış konuşma-
sında, tüm laboratuvar, yazılım ve altyapı çalışmaları, fabrika
ve prototip üretimi yüzde100 yerli olarak tamamlanan tesi-
sin, tek vardiyada, yılda 300 ton atık pil işleme kapasitesine
sahip olduğunu belirterek, bilimi, teknolojiyi, çevreyi, kal-
kınmayı, üretimi ve enerji tasarrufunu aynı anda sunduğunu
ifade etti. Bakan Işık, “Tek vardiyalı 300 ton atık işleme kapa-
sitesine sahip bir tesisin açılışını yapacağız. Türkiye ölçek ba-
zında ne üretebiliyorsa yerli üretmelidir. Üretimimizin yeni-
likçi olması ve rekabet anlayışı da çok önemli. Üretimimizin
ayrılmaz bir parçası olarak Ar-Ge ve inovasyonu çok önem-
siyoruz. Bunları yaparken yeşil üretim yapmayı önemsiyo-
ruz. Üretimi yaparken insanı ve doğayı dışlayan bir üretim
bizim anlayışımız olamaz. Yapacağımız üretim insana saygılı
T ü r k i y e ’ n i n İ l k A t ı k P i l G e r i K a z a n ı m T e s i s i A ç ı l d ı
olacak havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeyecek. Be-
lediyelerimizin atık pil toplama konusunda özel bir çalışma
yapmasını bekliyoruz” dedi.
“Ne Olur Pillerinizi Gelişigüzel Atmayın”
Atık Pil Geri Kazanım Tesisi’nin TÜBİTAK açısından da
son derece güzel bir örnek olduğunu aktaran Bakan Işık,
“Bu tesisin komple tasarımı, mühendisliği ve prototip üre-
timi noktasında TÜBİTAK rol aldı. Müşteri kurum, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımız. Burada bilim var, burada Dünyada
kullanılan en iyi teknolojilerden biri var, burada kullanılmış
pillerin bertaraf edilerek içerisindeki değerli metallerin çı-
karılmasıyla ilgili bir üretim var. Burada üretilmediği zaman
çevreye verilecek zararın engellenmesi var ve burada elde
edilen değerli metallerin tekrar sanayide kullanılması var”
diye konuştu.
“Büyük Bir Kazanım”
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu ise, “Bu
TÜBİTAK KAMAG destekli bir proje. Türkiye’de enerji depo-
lama sektörü yeni yeni gelişmekte. Bu Türkiye için öncü bir
proje değerinde. Birçok ülke bu tekrar kazanım çalışmaların-
da çok önemli yol almakta. Atık pillerin insan sağlığına zarar
vermeden bertaraf edilmesi ülkemiz tarafından büyük bir
kazanım olacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesilerek,
tesis gezildi ve detaylı bilgi alındı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook