TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 4

4
Bülten
HAZİRAN 2016
Geleceğin Araştırmacıları
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) tarafından düzenlenen 47. Ortaöğretim Araştırma Pro-
jeleri Yarışması yapılan ödül töreni ile tamamlandı.
Genç mucitlerden oluşan coşkulu bir kalabalığa hitap
eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, “Öğrencileri
temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik
etmeyi, onların yenilikçi yönlerini ortaya çıkartmayı ve bi-
limsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen TÜBİTAK
Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışmasını 1969 yılından
beri düzenlemekteyiz. Yani bu yarışmamızın mazisi nere-
deyse yarım asrı tamamladı” diyerek konuşmasına başladı.
Prof. Dr. Ergin, “Biz TÜBİTAK olarak gençlerimizin buluşlarını,
projelerini destekliyoruz. Gençlerimize, yaşadıkları topluma,
dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki proje-
leri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmayı planlıyo-
ruz” dedi.
Bu yıl yarışmalara 13 bin 33 proje ile 20 bin 982 öğrencinin
başvuru yaptığını ve 12 bölgede düzenlenen bölge sergile-
rinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 221 projenin
Ankara’daki Final Yarışmasına katıldığını aktaran Prof. Dr. A.
Arif Ergin, “Burada dikkatimi çeken husus, proje yapan kız
öğrencilerin, erkek öğrencileriden daha fazla olmasıdır. Bu
yıl, 11 bin 197 kız öğrencimize karşılık, 9 bin 785 erkek öğ-
rencimiz proje hazırlamıştır. Son yıllarda kız öğrencilerimi-
zin sayısı her yıl düzenli olarak artış göstererek erkek öğren-
ci sayısını yakaladı, bu yıl ise tam anlamı ile geride bıraktı.
Kız öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Montaigne’nin “Özgürlüğü ve hayatı hak edenler, onu her
gün yeniden fethetmek zorundadır” sözünü hatırlatan TÜ-
BİTAK Başkanı Ergin, “Şimdi sizler tasarlayıp gerçekleştirdi-
ğiniz projelerinizle, ortaya çıkardığınız ürünlerle hayatınız-
daki ilk fethi yaşadınız. Artık bilimin, bilimsel araştırmanın
ne olduğu, nasıl bir faaliyet olduğu konusunda dolaylı ya da
teorik değil, doğrudan ve pratik bir bilgiye sahipsiniz. Proje
çalışmalarınız sürecinde bilimin, bilim ve teknoloji üretimi-
nin aslında hiç de zor ve sıkıcı olmadığını, eğlenceli, zaman
zaman yorucu ama her zaman zevkli bir faaliyet olduğunu
yaşayarak gördünüz” dedi.
“PROJELERİNİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Proje sahibi tüm öğrencilere, “Buluşlarınızı, projelerinizi
her aşamada destekleyeceğiz” diyen TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. A. Arif Ergin, “projelerle yarışmamıza katılan sevgili genç-
G e l e c e ğ i n A r a ş t ı r m a c ı l a r ı Y a r ı ş t ı
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook