TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Düzce Milletvekili Faruk Özlü oldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak yapılan ça-
lışmalar ve yerli otomobil konusundaki gelişmeler ile ilgili
bilgi aldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ziyare-
tinde, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Müste-
şar Prof. Dr. Ersan Aslan, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ce-
vahir Uzkurt, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK
Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Ar-
caklıoğlu, Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK Genel Sekreteri
Süleyman Yaşar, MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu,
BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, UME Enstitü Mü-
dürü Dr. Mustafa Çetintaş, TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer
Battal, MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, MAM ve
BİLGEM Enstitü Müdürleri, hazır bulundu.
Yapılan toplantılarda Gebze Yerleşkesinde TÜBİTAK’ın
yaptığı çalışmalar hakkında Bakan Faruk Özlü’ye bilgiler ver-
di. Ayrıca; Bakan Faruk Özlü yerli elektrikli araç ile ilgili çalış-
maları da yerinde inceleyerek bilgi aldı ve yerli elektrikli araç
ile deneme sürüşü gerçekleştirdi.
Bakan Faruk Özlü’nün Özgeçmişi
Faruk ÖZLÜ, 19.11.1962 yılında Düzce’de doğdu. Yıldız
Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) Makina Mühendisi olarak
mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Yüksek
Lisans ve Doktora yaptı. İspanya’da Proje ve Mühendislik,
Harvard Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.
1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Gö-
revlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990 yılında Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı’nda Sözleşmeli Personel-Mühen-
dis olarak görev aldı. Aynı kurumda sırasıyla Uzman, Proje
Müdürü, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı oldu. Müsteşar
Vekilliği yaptı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın önemli ve büyük bütün
projelerinde çalıştı. Uzman ve Proje müdürü olarak çalıştığı
Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Cumhuriyet tarihinin tek
kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye’nin kendi tasarımı “İlk Milli Tankı ALTAY”, “İlk İnsansız
Hava Aracı ANKA”, “İlk Milli Gemisi MİLGEM” projelerinin yü-
rütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. “Ha-
vadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı”, “A400M Nakliye Uçağı”,
“F-35 Savaş Uçağı”, F-16 ve Helikopter Elektronik Harp Sis-
temleri”, “M60 Tank Modernizasyonu”, “Yazılım ve Simülatör-
ler”, “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri” görev
aldığı projelerden bazılarıdır.
Müsteşar Yardımcısı olarak Savunma sanayi stratejik plan-
larının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakla-
rı, müsteşarlığın görev ve teşkilat kanununun hazırlanması,
tedarik süreci ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve yöner-
gelerin hazırlanması çalışmalarını yürüttü. 2007 yılından
itibaren savunma yönetimi ve savunma reformu konuları
üzerinde çalıştı. TAI-TUSAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve
STM şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev aldı.
Bakan Faruk Özlü’den , TÜBİTAK
Gebze Yerleşkesine Ziyaret
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook