TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 12

12
Bülten
ŞUBAT
2016
“ A v r a s y a E f s a n e s i ” Ö d ü l l e r i D a ğ ı t ı l d ı
“Avrasya Efsanesi” Ödülleri Dağıtıldı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ‘’Avrasya Efsanesi’’ ödül-
leri dağıtıldı. Hazar Üniversitesi’nde düzenlenen törene
Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyinkulu
Bağırov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun’un
da aralarında bulunduğu büyükelçiler, TÜBİTAK Başkan Yar-
dımcısı Orkun Hasekioğlu, milletvekilleri, bilim insanları ve
sanatçılar katıldı.
Avrasya Akademisi’nin tanıtımının yapıldığı törende Tür-
kiye’den ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’e,
Azerbaycan’dan ise besteci ve ressam Prof. Dr. Arif Melikov
ve matematikçi Prof. Dr. Hamlet İsahanlı’ya Avrasya Efsanesi
ödülü verildi. Prof. Dr. Yaşargil’e ödülünü Bakü Büyükelçisi
Coşkun takdim etti.
Avrasya Akademisi daha önce de dünyaca ünlü tarihçi
Prof. Dr. Halil İnalcık’a ve Azerbaycan asıllı bilim adamı Prof.
Dr. Lütfi Zade’ye Avrasya Efsanesi ödülü vermişti.
Bilim adamları İnalcık, Yaşargil, Melikov, Lütfi Zade ve İsa-
hanlı tarafından kurulan Avrasya Akademisi’nin 30 üyesi
olacak. Akademiye yeni üye, mevcut üyelerden birini vefatı
halinde kabul edilecek ve her üyeye Avrasya Efsanesi ödü-
lü verilecek. Akademi üyeleri, Türk dünyası ve Avrasya’nın
oylamayla belirlenecek bilim insanları ve sanatçılarına “İbn-
i Sina”, “Tusi”, “İbn-i Haldun”, “Mirze Feteli Ahundzade”, ve
“Üzeyir Hacıbeyli”madalyaları verecek.
Genç Beyinler TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Türkiye’nin çeşitli illerindeki liselerden seçilerek Ankara’ya
gelen 45 başarılı öğrenci Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu’nu (TÜBİTAK) ziyaret etti.
Heyecanlı oldukları gözlenen gençler, TÜBİTAK Bilim İnsa-
nı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Etkinlik Destekleri
Müdürü Müjdat Engin ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığı (BİTO) Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mus-
tafa Orhan tarafından ağırlandı.
Hazırlanan sunumda; Kurumumuzun genel tanıtımı ya-
nında Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı ile Bilim ve
Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programlar
hakkında detaylı bilgiler verildi. Özellikle lise öğrencilerine
yönelik olan Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Ortaöğretim Araş-
tırma Projeleri Yarışması hakkında ayrıntılı olarak bilgilendi-
rilen öğrenciler, TÜBİTAK burs ve destekleriyle ileriye yönelik
ideallerini gerçekleştirebilmeleri için fikir alışverişinde bu-
lundular.
Sohbet ortamında geçen etkinliklerin ardından öğrenci-
lere yemek ikramı ve çeşitli hediyeler verildi. Ziyaretleriyle
çok şey kazandıklarını ifade eden öğrenciler, Kurumumuza
teşekkürlerini bildirdiler.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook