TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 13

13
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
HASSAS Projesinde 2. Gözden Geçirme Aşaması
GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygula-
maların Yaygınlaştırılması Projesi (HASSAS) kapsamında “2.
Gözden Geçirme” (Sistem İsterleri Analizi) aşaması tamam-
landı.
2. Gözden Geçirme toplantısına, GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, TÜBİTAK UZAY Tekno-
lojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu,
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Muhammed
Adak, TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Mü-
dür Yardımcıları Dr. Erdal Yılmaz ve Aytekin Çakır katıldı.
Toplantıda, ilk yüksek çözünürlüklü milli uydumuz Gök-
türk-2 başta olmak üzere, elektro optik ve SAR uydularına
ait görüntülerin tarımsal alanların sınıflandırılmasında ve
hassas tarım uygulamalarında kullanımı ile ilgili proje ara
çıktıları sunuldu. Öngörülen 2. Aşama uygulamalarının ek-
siksiz gerçekleştirildiği görüldü.
Proje kapsamında uydu ve hava platformlarından alınan
görüntüler ile tarım alanlarının analizi yapılarak hassas
tarım uygulamaları geliştirilecek. Başta milli uydularımız
RASAT ve GÖKTÜRK-2 görüntüleri olmak üzere, çok bantlı
uydu görüntüleri ile hava platformlarından alınacak hipers-
pektral görüntüler kullanılarak GAP bölgesinde yetiştirilen
ürünlerin detaylı analizi yapılacak. Bu analizler sonucunda,
tarım arazilerinde ekilen ürün tespiti, rekolte tahmini, top-
rağın gübre ihtiyacı, sulama ihtiyacı, bitki hastalık durumu
tespit edilecek.
Suudi Arabistan’a 8 Balistika Sistemi Daha Kuruluyor
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen BALİSTİKA® Sisteminin Suudi Arabistan’a ikinci
parti satışı için 13 Ocak 2016 tarihinde anlaşma imzalandı.
SUBA (Suudi Arabistan BALİSTİKA) olarak da bilinen bu
projenin ilki SUBA-1 adı ile 2013 yılında yapılmıştı. SUBA-1
aynı zamanda BALİSTİKA Sisteminin ilk yurt dışı satışı olmuş
ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı için 6 adet sistemin ku-
rulumu gerçekleşmişti.
SUBA-1’in devamı niteliğinde olan ve ilave 8 adet sistemin
geliştirilmesini ve kurulumunu kapsayan SUBA-2 ile Suudi
Arabistan toplamda 14 BALİSTİKA Sistemine sahip olacak.
Yabancı dil desteği, mermi ve kovanların balistik incele-
mesinde üç boyutlu görselleştirme ve yüksek performanslı
karşılaştırma özelliği ile BALİSTİKA Sistemi yurt dışında ra-
kipleri arasında öne çıkıyor.
BALİSTİKA Sistemi, TÜBİTAK destekli bir Kamu Araştırma
Geliştirme Projesi olarak TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü tarafından 2008-2012 yılları arasında geliştiril-
mişti.
BALİSTİKA Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal
Laboratuvarları’nda 2012 yılından itibaren kullanılmakta
olup, yeni ünitelerin geliştirilmesi için yaygınlaştırma proje-
leri devam ediyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook