TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 2

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin ile Filistin Bilim Kurumu
Başkanı Adnan Samara
TÜBİTAK-HCIE Mutabakat
Zaptı’na imza attı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
TÜBİTAK’ta düzenlenen
toplantıda Ar-Ge reform
paketini açıkladı.
Sf.4
Sf.8
Sahibi
TÜBİTAK adına, Başkan
Prof. Dr. A. Arif Ergin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yusuf Karaca
Yazı İşleri
Ayşe Keskalan
M. Mustafa Güven
Fotoğraf
(KurumsalFotoğrafÇekimi)
Adem Ayaz
Grafik Tasarım
Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Baskı
Dorukkaya MatbaacılıkYayıncılık
Reklamcılık Madencilik Enerji ve İnşaat A.Ş.
Macun Mah. 195 Cad. No: 2/1
Yenimahalle / ANKARA
Tel: (312) 397 11 97
BasımTarihi
Yönetim Yeri
Atatürk Bulvarı No: 221
06100 Kavaklıdere / Ankara
T: 0312 426 13 81
F: 0312 467 29 98
email:
05.02.2016
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...40
Powered by FlippingBook