TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 14

14
Bülten
ŞUBAT
2016
1 0 . A n k a r a K i t a p F u a r ı
Bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Ankara Kitap Fuarı”nın açı-
lışında, okuma sevgisine dikkat çekmek amacıyla bisiklet
üzerinde kitap okundu. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları için
ayrılan stant ziyaretçilerin akınına uğradı.
Ankara Kitap Fuarı, 10’uncu kez kapılarını kitapseverlere
açtı. ATO Congresium’da düzenlenen açılış töreninde konu-
şan Kültür ve TurizmBakanlığı Kütüphaneler veYayımlar Ge-
nel Müdürü Hamdi Turşucu, Türkiye genelinde son yıllarda
kitap fuarlarının sayısının çeşitlenerek arttığını belirtti.
“Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile İlgili Eserlerin Türkçe
Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi” (TEDA)
kapsamında 2005’ten bu yana 60’tan fazla ülkede 2 binden
fazla eserin yabancı dillere çevrildiğini dile getiren Turşucu,
Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye’nin
dünya yayım sektöründe yerinin dikkate değer şekilde art-
tığını söyledi.
Fuarın bu yılki onur konuğu Azeri yazar Anar Rızayev ise
kitapların halkları birleştirerek yakınlaştırdığını kaydetti.
Konuşmaların ardından, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları
Derneği üyeleri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek
amacıyla bisiklet üzerinde kitap okudu.
TÜBİTAK STANDINDA 20 BİN KİTAP
Bu yıl 10’uncu defa gerçekleştirilen fuara birçok yazar, şair
ve gazeteci konuk olacak. İstanbul ve Ankara başta olmak
üzere Türkiye’nin değişik kentlerinden yaklaşık 250 yayıne-
vinin katıldığı fuar, 17 Ocak tarihinde sona erdi.
TÜBİTAK Bilim ve ToplumDaire Başkanlığı Kitaplar Müdür-
lüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, fuarda TÜBİTAK’ın
farklı yaş gruplarına yönelik 474 eseri, toplam 20 bin kitabı
yer aldı.
Bilim okuryazarlığının küçük yaşlarda kazandırılmasını
öncelikli hedeflerinden biri olarak benimseyen TÜBİTAK Po-
püler Bilim Yayınları, fuarda okurlarıyla daha yakından ileti-
şim kurma olanağı buldu.
Okul öncesi, çocuk, gençlik, başvuru ve yetişkin kitapları
ile Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin
okura sunulduğu TÜBİTAK Popüler BilimYayınları standı, her
yaştan okurun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Satışların yüzde 10
indirimle gerçekleştirildiği fuarda, ziyaretçilere yayınlarla il-
gili geniş bilgi verildi.
10. Ankara Kitap Fuarı’nda
TÜBİTAK Standına Büyük İlgi
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook