TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 3

28
TÜBİTAK MAM’dan Transfere Hazır Teknoloji:
“KBRN Filtrelerine Özel Empregne
Aktif Karbon Teknolojisi”
SDÜ ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Öksüz ve ekibi,
yaklaşık 1,5 yıl süren çalışma sonunda
Türkiye’nin ilk vakumlu camını
üretmeyi başardı.
TÜBİTAK 2015 Bilim Özel Ödülü Sahibi Prof. Dr.
Marat Akhmet, “Türkiye’nin bilim ve teknoloji
alanlarında gelişmesi için verimli bir şekilde
katkıda bulunmak istiyorum” dedi.
Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de “Avrasya Efsanesi”
ödülleri dağıtıldı.
Türkiye’de Mentorluk
Mekanizması ve Uygulaması
Çalıştayı geniş katılımla
gerçekleştirildi.
22
Sf.10
Sf.12
İÇİNDEKİLER
4
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
36
37
39
Başbakan Davutoğlu, Ar-Ge Reform Paketini TÜBİTAK’ta açıkladı
Bilim ve Teknolojide TÜBİTAK - Filistin İşbirliği
“Ufuk 2020’de Türkiye” Projesi Açıldı
Türkiye’de Mentorluk Mekanizması ve Uygulaması Çalıştayı
“Avrasya Efsanesi” Ödülleri Dağıtıldı
HASSAS Projesinde 2. Gözden Geçirme Aşaması
10. Ankara Kitap Fuarı’nda TÜBİTAK Standına Büyük İlgi
Türkiye-İngiltere Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler İşbirliği Çalıştayı Yapıldı
TÜRKSAT 6A Projesi Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı
Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek Programları Yönetmeliği Yayınlandı
Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
İnsansız Hava Araçları Yarışı 2016 Yılı Başvuru Dönemi Başladı
Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2016 Yılı Başvuru Dönemi Başladı
TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Marat Akhmet İle Söyleşi
Destekle Gelen Başarı: Türkiye’nin İlk Vakumlu Camı Üretildi
TÜBİTAK BİLGEM’den Temel Bilimler Çalıştayı
KEC Koruma Profilinin Güncel Sürümü, Ortak Kriter Değerlendirmesinden Geçti
TÜBİTAK BİLGEM, MEBS Okulu Geliştirme Toplantısında
BİLGEM ve MÜSİAD Atölye Çalışması
TÜBİTAK MAM’dan Transfere Hazır Teknoloji
BÜTÜNLEŞİK Projesi Kabul Testleri Başarıyla Tamamlandı
GAP’ın Drenaj Sulama Sularının Kalitesi ve İçerdiği Kirleticiler Belirlenecek
Yapay Sulak Alanlarda Evsel Atıksuların Arıtımı Uluslararası Eğitim Çalıştayı
“Nanoteknoloji Kümelenmesi-Sektörel Çalıştayları” TÜBİTAK MAM’da Düzenlendi
Bilişim Sektöründe Yerli Katkı Payı Ölçülmesi Paneli
Körfez Metroloji Forumu İlk Kez Toplandı
TÜBİTAK UME’den Medikal Metroloji Laboratuvarı
Teknokent Yöneticileri Kahve Günü’nde Buluştu
20
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook