34
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
geliştirilmesi planlanan Aile ve Sosyal
Politikalar Bilgi Sistemi Projesi’nin
mevcut durumuna yönelik
bilgilendirme sunumu yapıldı.
Bakan Şahin’e Aile ve Sosyal Politikalar
Bilgi Sistemi Hakkında Sunum Yapıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakanlık
Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları, Müsteşar Yardımcısı Do-
ğan Demirdaş, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Abdurrah-
man Madan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer
Bozoğlu, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin
Çiftçi ve ilgili Bakanlık personelinden oluşan heyete, Proje
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve Sosyal Hizmet
Merkezleri için tasarlanan bilgi sistemi çözüm önerisi hak-
kında sunum yapıldı.
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü (YTE) Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör tarafından ya-
pılan sunumun ardından katılımcılarla Bakanlık tarafından
yürütülen tüm sosyal hizmetlerin otomasyonunu sağlaya-
cak olan yeni Proje ve sosyal yardım süreçlerinin otomas-
yonunu hâlihazırda sağlayan BÜTÜNLEŞİK Sistemi hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu.
GÖKTÜRK-2, RASAT ve BiLSAT
Uydularının Tanıtımı Yapıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 102. Yıl
Kutlamaları Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde yapıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel daveti ile
kutlamalara katılan ve en fazla ilgi çeken stand
alanlarından birisini oluşturan TÜBİTAK UZAY;
GÖKTÜRK-2, RASAT ve BiLSAT uydularını tanıttı.
TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı
Minik dergilerinin ücretsiz dağıtımı; planeter-
yumlardaki uzay ile ilgili film gösterimleriyle
özellikle küçük katılımcıların ve ailelerin beğe-
nisini kazandı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...50