40
Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü (IMBiH)
Müdürü Zijad Dzemıc ve Yasal Metroloji
Sorumlusu Haris Memıc TÜBİTAK UME’yi
ziyaret etti.
IMBiH Heyeti ile yapılan toplantıya TÜBİTAK UME Ensti-
tü Müdürü Dr. Fatih Üstüner, Müdür Teknik Yardımcıları Dr.
Mustafa Çetintaş, Doç. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Müdür İda-
ri Yardımcısı Dr. Erkan Danacı, Mekanik Grup Koordinatörü
Dr. Sinan Fank ve uluslararası ilişkiler departmanı katıldı.
Toplantıda, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da dü-
zenlenen “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
(SMIIC) Forum 2012”sırasında TÜBİTAK UME ile IMBiH arasın-
da imzalanan aksiyon planı değerlendirildi. Toplantı sonrası
TÜBİTAK UME laboratuvarları gezilerek bilgi verildi.
Bosna Hersek Metroloji Enstitüsü’nden
TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
TÜBİTAK UME, Ekonomik İşbirliği D8
Organizasyonu (Developing - 8) Ülkeleri
için gerçekleştirilen çalıştaya ev sahipliği
yaptı.
D8 olarak adlandırılan ve Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Pakistan, Nijer-
D8 Ülkeleri İçin Çalıştay Yapıldı
ya, Malezya’nın oluşturduğu organizasyonun sekreteryası
tarafından düzenlenen çalıştaya ülkelerindeki metroloji ile
ilgili kuruluşların üst düzey temsilciler katıldı.
Çalıştayda metroloji, kalite altyapısı ve akreditasyon ko-
nularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uluslararası alanda
metroloji faaliyetleri, destekler ve TÜBİTAK UME ile yapılabi-
lecek işbirlikleri konularında da bilgi verildi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50