42
Kanada’nınenönemli vebüyükaraştırma
üniversitesi olan Waterloo Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur,
TÜBİTAK MAM’ı ziyaret ederek seminer
verdi.
TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer
tarafından karşılanan Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur,
“Günümüz Ekonomisinde Araştırma Boyutlarının Rolü”
konulu seminer verdi.
Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur seminerinde, özel-
likle içinde bulunduğumuz zaman ve ortamda, bulun-
duğumuz konumdan daha da ileriye gidebilmek için
neler yapmamız gerektiğini değinerek bunu başarabil-
mek için inovasyonun en önemli şart olduğunu vurgu-
Waterloo Üniversitesi’nin Türk Rektörü
TÜBİTAK MAM’da Seminer Verdi
ladı. Hamdullahpur, Waterloo Üniversitesi bünyesinde
kurmuş oldukları “Accelerator Center” örneğini vere-
rek, nasıl bir yol izlediklerini ve yapmış olduklarına da
değindi.
Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinden oluşan 140 kişilik
4 heyet, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini ziyaret etti. Heyetler
TÜBİTAK UME konferans salonunda karşılanarak TÜBİTAK
MAM, BİLGEM ve UME tanıtım sunumları yapıldı. Öğrencile-
re kurum ve yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi verile-
rek tanıtım filmleri izlendi. Sonrasında her bir heyet 3 gruba
Kuleli Askeri Lisesi Heyeti
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini Ziyaret Etti
ayrılarak eş zamanlı olarak sırasıyla UME EMC Laboratuarını,
BİLGEM Fuaye Alanını ve her bir ziyarette farklı olmak üze-
re MAM altyapılarından Sualtı Akustik Laboratuarı, Batarya
Laboratuarı, Araç Laboratuarı, Gazlaştırma Pilot Tesisi, Duvar
Arkası Görüntüleme Laboratuarı ve Hassas Döküm Holünü
ziyaret etmişler ve yerinde bilgi aldı.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50