Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
33
İslam Kalkınma Bankası üyelerinin katılımıyla her yıl dü-
zenli olarak yapılan yıllık toplantısı bu yıl Tacikistan’ın baş-
kenti Duşanbe’de gerçekleştirildi. Etkinlik bünyesindeki ye-
nilik temalı sergide kurulan standda katılımcılara TÜBİTAK’la
ilgili bilgiler verildi.
İKB yıllık toplantısı kapsamındaki oturumda son dö-
nemde Türkiye’de Ar-Ge konusunda yaşanan gelişmeler
ve TÜBİTAK’ın bu çerçevedeki rolünü konu alan bir sunum
gerçekleştirildi. İKB tarafından sergi alanında temsil edilen
TÜBİTAK’a İKB tarafından teşekkür belgesi sunuldu.
Tacikistan’da Türkiye’nin Ar-Ge
Gelişmeleri Anlatıldı
AB 7. Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014'te
başlaması planlanan yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Prog-
ramı “Horizon 2020 Programı’nın bilgilendirme toplantıları
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından
Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan üniversitelerde gerçek-
leştirildi.
“Horizon 2020 Programı” hakkında genel bilgi vermeyi
ve AB Araştırma ve Geliştirme programları kapsamındaki
önemli fırsatları katılımcılarla paylaşmayı amaçlayan eğitim
programları 22 ilde katılımcılarıyla buluştu.
Akademi, sanayi, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile
tüm paydaşların katılımına açık olan eğitimlerde katılımcı-
lara program hakkında genel bilgilerin yanı sıra, yeni ortak-
lıklar kurmaya yönelik fırsatları da içeren bilgileri sunuldu.
Horizon 2020 Programı Üniversitelere Tanıtıldı
Eğitimler, Eylül-Ekim 2013 tarihlerinde Türkiye’nin çeşitli
üniversitelerinde düzenlenmeye devam edecek.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...50