Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
31
TÜBİTAK genelinde uygulanmak
üzere BİLGEM’de model proje olarak
hayata geçirilmesi planlanan Veri
Yönetim Sistemi Projesi’nin açılış
toplantısı yapıldı.
Veri Yönetim Sistemi
Projesinin Açılış Toplantısı Yapıldı
G
ebze Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz, BİLGEM yöneticileri,
Sistem, Aplikasyon ve Data İşlemleri (SAP) TÜRKİYE, Mana-
gement and Business Information services (MBİS) firma yet-
kilileri ve proje ekibi üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Dr.
Hasan Palaz, projenin önemine ve TÜBİTAK’ın büyümesine
sağlayacağı katkılara değindi. Gerçekleştirilecek proje ile ku-
rumsal kaynakların verimli şekilde planlanabileceğinin altını
çizen Palaz, fikirden ürüne kadar tüm sürecin takip edilebile-
ceğini, ortaya çıkan verilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve
karar destek süreçlerinde kullanılabilmesi için alt yapı oluş-
turulacağını belirtti.
Projenin bir yıl sonra kullanıma alınmasını planladıkla-
rını, ilerleyen süreçte ise merkez ve enstitülere yaygınlaş-
tırılmayı hedeflediklerini aktaran TÜBİTAK İş Uygulamaları
Müdürü Babür Karaca ise, üst yönetimin desteğiyle bugüne
geldiklerini, başarılı olmak için gerekli tüm şartların mevcut
olduğunu aktardı.
SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin de, TÜBİTAK
gibi kendilerinin de Ar-Ge’ye ve inovasyona ağırlık vererek
dünya çapında gelirlerinin yaklaşık yüzde 17’sini Ar-Ge’ye
ayırdıklarını ve TÜBİTAK ile böyle bir proje yürütmenin heye-
can verici olduğunu ifade etti.
SAP’nin Gold Partner’ı olan ve Veri Yönetim Sistemi Pro-
jesi’ni gerçekleştirecek danışman şirket MBİS’in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Tekmil, kuruluşlarından bu yana 100’den
fazla firma ve kurumda SAP çözümlerini hayata geçirdikleri-
ni ve bugün TÜBİTAK’ta bu projeyi gerçekleştirmekten mut-
luluk duyduklarını söyledi.
Stratejilerin hayata geçirilmesi için bu tür sistemlerin kri-
tik olduğunu ama değişimi gerçekleştirenin insan olduğunu
hatırlatan BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bakır, Türk
Hava Kuvvetleri, NASA gibi kurumlarda uygulanmakta olan
SAP çözümleri ile bilginin paylaştıkça çoğalan yapısıyla TÜ-
BİTAK'tan beklenen büyük projelerin altına imza atılmasının
kolaylaşacağını belirtti.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...50