TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle
buğdayın verim ve kalitesini arttırmada
kullanılan azotlu gübrelemeyle ilgili yeni
bilimsel araştırma sonuçları ortaya
konuldu.
K
onya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin
ve Eskişehir Geçit Bölgesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ye-
tiştirme Teknikleri Biriminden Dr. Cemal Çekiç önderliğinde
TÜBİTAK desteğiyle gübre kullanımında dikkat edilmesi ge-
reken noktalar araştırıldı. Gereğinden fazla azotlu gübre kul-
lanmanın ekonomik zararlarının yanında çevreye de zarar
verdiğini belirten Prof. Dr. Sait Gezgin,“Az gübre kullanılması
hem ürün kaybına hem de buğdayın en önemli parametresi
olan protein düşüklüğüne neden oluyor. Toprak Mahsulleri
Ofisi 2011 yılında kalite sınıflarını oluşturmuş ve buna göre
alım yapmıştır. 2011 yılında yapılan alımların sonucu göster-
miştir ki ülkemizde toplam üretimde, üretimmiktarından zi-
yade kaliteli buğday üretiminde ciddi problemler var” dedi.
Buğdayın Verim ve Kalitesini
Artıracak Gübreleme Projesi
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...50