41
TÜBİTAK UME, Kosova Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı Metroloji Bölümü
uzmanlarına eğitim verdi.
Verilen eğitimler, TÜBİTAK UME ve Kosova Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı Metroloji Bölümü arasında imzalanan Mu-
tabakat Zaptı (MoU) ile belirlenen aksiyon planlarına göre
belirsizlik, kütle, hacim, akışkanlar, kuvvet ve basınç alanla-
rında düzenlendi. Teorik ve laboratuvarlarda uygulamalı ola-
rak iki aşamada gerçekleştirilen eğitimlere 7 uzman katıldı.
Kosova Metroloji Bölümü’ne Eğitim Verildi
TÜBİTAK UME, “İslamÜlkeleri
Standartlar ve Metroloji Enstitüleri
tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı
bünyesindeki Az Gelişmiş Ülkeler için
düzenlenen “Metroloji, Standardizasyon
ve Akreditasyon Yapılandırma ve
Geliştirme Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.
“İslam İşbirliği Teşkilatı Az Gelişmiş Ülkeleri” İçin
Metroloji Çalıştayı Düzenlendi
OIC Az Gelişmiş Ülkeleri’nin Metroloji, Standardizasyon
ve Akreditasyon konularında bilgilendirilmesi, bu alanlarda
yapılabilecek işbirliklerinin belirlenmesi amacıyla TSE’nin ev
sahipliğinde düzenlenen çalıştayın metroloji oturumu TÜBİ-
TAK UME’de yapıldı.
22 ülkeden katılımcının yer aldığı çalıştayda; TÜBİTAK
UME tanıtımı, metrolojinin amacı, ulusal ve uluslararası
alandaki etkisi ve önemine ilişkin sunumlar yapıldı. Ayrıca
TÜBİTAK UME ile yapılabilecek işbirlikleri, TÜBİTAK UME’nin
diğer ülkelerle imzalamış olduğu MoU (Mutabakat Zaptı)
ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Çalıştay
sonunda katılımcılara TÜBİTAK UME laboratuvarları gezdiri-
lerek bilgi verildi.
UME
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50