43
BİLGEM Stratejik Planlama çalışmaları
kapsamında her yıl düzenlenen
“Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu”
çalıştayının ikincisi, TÜSSİDE
moderatörlüğünde Ankara
Dedeman otelde gerçekleştirildi.
Askeri kurumlardan 46, sivil kurumlardan 47 kişinin ka-
tıldığı çalıştayın açılış konuşmasını ilk gün BİLGEM Stratejik
Planlama, İş Geliştirme, Program ve Teknoloji Yönetimi Baş-
kan Yardımcısı Dr. Murat Bakır, ikinci gün BİLGEM Kurumsal
Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcısı Volkan Nurettin Kork-
mazer yaptı. BİLGEM ’in gerçekleştirdiği faaliyetler, Yazılım
Teknolojileri Enstitüsü’nden Hande Bilir tarafından yapılan
sunum ile aktarıldı. Siber Güvenlik Enstitüsü’nden Ünal Ta-
tar’ın “Siber Güvenlikte Güncel Tehditler” başlıklı semine-
rinin ardından sona erdi. TÜBİTAK BİLGEM, çalıştaya kırka
yakın yönetici ve personel ile katılarak paydaşlarına verdiği
önemi bir kez daha göstermiş oldu.
Paydaş Görüşleri Ortak Akıl Platformu
Çalıştayı Gerçekleştirildi
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50