36
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından geleneksel olarak
düzenlenen “İlköğretim Öğrencileri İçin Kriptoloji Yaz Okulu”
etkinliğinin üçüncüsüTÜSSİDE tesislerinde yapıldı. Etkinliğe,
Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan okullardan, 2012 - 2013
öğretim yılında 7. sınıfı başarıyla tamamlayan ve kriptoloji
alanında istekli olan toplam 30 öğrenci katıldı.
Türkiye’nin İlk Kripto Günleri
Çalıştayı TÜBİTAK’ta Yapıldı
İlköğretim Öğrencileri Kriptoloji Eğitimi Aldı
TÜBİTAK tarafından, Türkiye'de kriptoloji ve uygulamala-
rı alanlarında araştırma yapan akademisyenler ve lisansüstü
öğrenim gören öğrenciler arasında bilgi paylaşımı ve ortak
çalışma imkânlarının sağlanması amacıyla “Kripto Günleri
Çalıştayı” düzenlendi. Açılışını UEKAE Müdürü Gökhan Vı-
cıl’ın yaptığı çalıştaya, başta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde-
ki üniversiteler olmak üzere Almanya ve Amerika’dan akade-
misyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan
100’ün üzerinde araştırmacı katıldı.
Çalıştay kapsamında oluşturulan paralel oturumlar sa-
yesinde, katılımcılar kendi alanlarında çalışan uzman kişiler
fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladılar. Türkiye'de ilk kez dü-
zenlenen Kripto Günleri Çalıştayı’nın önümüzdeki yıllarda
da yapılması planlanıyor.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bünyesinde kurulan, Matema-
tiksel ve Hesaplamalı Bilimler Birimi’nin düzenlediği çalışta-
Bu seneki eğitimprogramına, MIT Üniversitesi tarafından
geliştirilen ‘Scratch’ isimli yazılım programı da dahil edildi.
Programda, öğrenciler kripto algoritmalarını programlaya-
rak sergilediler. Başarılı bulunan öğrenci grupları ödüllendi-
rilirken yarışmalar sırasında öğrenciler, matematiğin uygula-
malı bir alanını eğlenerek öğrenme fırsatını elde ettiler.
yı, 18-20 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan “Open
Problems in MCS” konferansı takip edecek. Konferans bu
alanda dünyaca tanınan birçok araştırmacıyı da bir araya
getirecek.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...50