25
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
Siber saldırıları önlüyor ve
rapor sunuyor
DDOS Mitigartor’u kurumların veri merkezlerinde in-
ternet girişine kurduklarını belirten Yılmaz, “Kurumlarda
var olan güvenlik duvarları ve saldırı engelleme sistemleri
gibi konvansiyonel güvenlik sistemlerinin de daha önünde
kurduğumuz bu ürün, yapılan DDOS saldırılarını engelliyor.
Hem diğer güvenlik ürünlerini hem de veri merkezini koru-
yor. DDI™(Deep DDOS Inspection) teknolojisi ile 34’ün üze-
rinde sensörü ile dinamik bir şekilde anormallik tespiti yapa-
rak normal kullanıcıyla, saldırgan bağlantılarını ayırt ediyor
ve engelliyor. Sistem fazla yüklenmeye maruz kalmadığı için
de servis vermeye devam ediyor. DDOS Mitigator saldırıyı
kanıtlarıyla görme, raporlama ve analiz etme imkânı veriyor.
Saldırgan IP’ler, saldırganın ülkesi, saldırı türleri ve süresi
gibi önemli verilere ek olarak, ağınızdaki hangi sunucunun
ve uygulamanın hedef alındığını size bildirerek ek önlemler
almanıza yardımcı oluyor. Coğrafi trafik sınıflandırma özelli-
ği ile ülke ve IP bloğu bazlı filtrelemeler yapabiliyor, ayrıca
sabıkalı IP’leri baştan engelleyebiliyor. Yine bu verileri kulla-
narak mahkemelere suç duyurusunda da bulunuluyor”dedi.
“Milli ürünler olmadan
siber savaş kazanılamaz”
2002 yılından bu yana ağ güvenliği alanında çalıştıkla-
rını, bundan önce 3 ürün ailesi ve şimdi de ilk yerli siber sa-
vaş aracını geliştirdiklerini söyleyen Yılmaz, Labris Teknoloji
olarak geliştirdiği bu cihazı pazara çıkarma esnasında İsrail
ve ABD’nin de geliştirdiğini ve aynı anda dünya pazarına
çıktıklarını söyledi. Dünya pazarında 3 ülkenin bulunduğu-
nu bundan dolayı da ihracat imkânlarının çok iyi olduğunu
belirten Yılmaz, başta Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika,
Orta Asya ve Uzak Asya bölgelerinde olmak
üzere birçok ülkeye ihracata
başladıklarını belirtti. Yılmaz,
Milli ürünler olmadan siber sa-
vaşın kazanılamayacağını belir-
terek siber savaşlar için önemli
bir araç sağladıklarını sözlerine
ekledi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...50