37
Kazakistan’da düzenlenen ve 1300 kişinin davet edildiği
ASTEX 2013 Konferansına “Smart Government”, “Smart In-
dustry”, “Smart Business” ve “Smart Life” temaları ile İngiliz-
ce ve Rusça dilinde 4 oturum yapıldı. Birçok ülkeden yoğun
katılımın olduğu konferansta, ABD, Güney Kore gibi ülkeler
ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, e-Devlete
ilişkin deneyimlerini ve gelecekteki yaklaşımlarına ilişkin de-
ğerlendirmelerini paylaştılar.
Konferansa Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından
konuşmacı olarak davet edilen TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) e-Dönüşüm Birim
Yöneticisi Mustafa Afyonluoğlu, “Smart Government” oturu-
munda, Açık Veri ve Açık Devlete ilişkin Türkiye’nin mevcut
durumu ve deneyimlerini paylaştı.
TÜBİTAK BİLGEM YTE, ASTEX 2013
Konferansına Katıldı
TÜBİTAK UZAY’ın üyesi olduğu Asya-Pasifik Uzay İşbirli-
ği Organizasyonu APSCO’nun 6. üst Düzey Yöneticiler Top-
lantısı Şangay-Çin’de gerçekleştirildi. TÜBİTAK UZAY Enstitü
Müdürü Tamer Beşer ve Enstitü Müdür Teknik Yardımcısı
ÇİN’de APSCO Projeleri Konuşuldu
Meryem Şahin Tütüncü’nün katıldığı programda, 2014 büt-
çesi ele alınarak, APSCO’ nun 2012 yılı finansal ve denetim
komisyonunun raporu ve APSCO projelerinin durumu görü-
şüldü.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...50