38
Tunus Metroloji Organizasyonu Bilimsel ve
Endüstriyel Metroloji Müdürü Souad Bouazız ile
Yasal Metroloji Müdürü Chérif Fekırı işbirliği
görüşmeleri için TÜBİTAK UME’yi ziyaret etti.
ANM Heyeti ile yapılan toplantıya TÜBİTAK UME Ensti-
tü Müdürü Dr. Fatih Üstüner, Müdür Teknik Yardımcıları Dr.
Mustafa Çetintaş, Doç. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Müdür İda-
ri Yardımcısı Dr. Erkan Danacı, Mekanik Grup Koordinatörü
Dr. Sinan Fank ve uluslararası ilişkiler departmanı katıldı.
Görüşmelerde iki kurum arasında 3 Aralık 2010 tarihin-
de imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU) ve hazırlanan aksiyon
planları gözden geçirildi. Ayrıca 2013-2015 yılları arası uygu-
lanması planlanan aksiyon planları hazırlandı. Laboratuvar
kurulumu, cihaz alımlarında danışmanlık, ikili karşılaştırma-
Tunus Metroloji
Organizasyonu’ndan TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
lar ve talep edilen eğitimleri içeren aksiyon planları üzerin-
de yapılan görüşmelerin ardından Mekanik, Fizik ve Kimya
Grubu Laboratuvarları gezildi.
TÜBİTAK UME, Azerbaycan Cumhuriyeti
Standartlaşma, Metroloji ve Patent Devlet
Komitesi Heyeti ile bir araya geldi.
TÜBİTAK UME ile SCSMP arasında yapılan toplantıda
SCSMP Müdürü Oktay Abbasov ve TÜBİTAK UME Enstitü
Müdürü Dr. Fatih Üstüner tarafından işbirliğinin geliştirilme-
si amacıyla MoU imzalandı. İmza törenine SCSMP Dış İlişkiler
Sorumlusu Natig Valıyev, Sıcaklık Laboratuvarları Sorumlusu
Azar Baghırov, Planlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Sardar
Azerbaycan Cumhuriyeti Patent
Devlet Komitesi ile Mutabakat İmzalandı
Aslanov, TÜBİTAK UME Müdür Teknik Yardımcıları Dr. Mus-
tafa Çetintaş, Doç. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Müdür İdari
Yardımcısı Dr. Erkan Danacı, Mekanik Grup Koordinatörü Dr.
Sinan Fank, Zaman-Frekans ve Dalgaboyu Laboratuvarları
Sorumlusu Doç. Dr. Ramiz Hamid ve UME uluslararası ilişkiler
bölümü uzmanları da katıldı.
Yapılan toplantılarda Azerbaycan kurumunun mevcut
alt yapısının yeniden yapılandırılması, yeni laboratuvarların
kurulması, ihtiyaca uygun cihazların seçimi ve personel eği-
timleri için destek verilmesi ile iki kurum arasında ikili kar-
şılaştırmaların düzenlenmesi konuları da görüşüldü. Ayrıca
mevcut alt yapılarının yeniden yapılandırılması ve yeni yatı-
rımların gerçekleştirilmesi kapsamında öncelikli olarak inşa
edecekleri metroloji binasının metrolojik parametrelerinin
ve kurulacak yeni laboratuarlardaki cihaz teknik özellikleri-
nin belirlenmesine yönelik UME’den danışmanlık alınması
ve konunun ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda taraflar
karşılıklı olarak fikir birliği sağladı.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...50