32
TÜSSİDE Girişimcilik Akademisi, TEYDEB
tarafından yürütülen 1512 Girişimcilik
Aşamalı Destek Programı 2012 teklif
çağrısında ilk aşamayı geçen
girişimcilere ‘Girişimcilik Eğitim Kampı’
düzenledi.
E
ğitim kampında girişimcilere Kurumsal Liderlik, Ürün Ge-
liştirme Metodolojisi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi,
Pazara Giriş Stratejileri, Finans Yönetimi ve İş Hukuku konu-
larına yönelik bilgiler verildi. Öte yandan panelde teorik bil-
gilerin gerçek hayata yansımalarını aktarmak amacıyla ma-
kine, yazılım, danışmanlık ve biyoteknoloji sektörlerinden
gelen girişimciler katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.
TÜSSİDE, Girişimcilik Akademisi aracılığıyla girişimci-
liğin yurt çapında yaygınlaştırılması konusunda ulusal bir
network kurarak deneyim ve kaynak paylaşımını ve girişim-
cilerin ihtiyaç duyduğu temel girişimcilik eğitiminin sunul-
masını hedefliyor. Bu amaçla 1512 Programının 2013 yılı
ikinci nesil çağrısına başvuranlar için eğitim tasarım çalışma-
larına şimdiden başlandı.
TÜSSİDE Girişimcilik
Akademisi’nden Eğitim Kampı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...50