39
TÜBİTAK UME TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen
1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve
Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’ne
katıldı.
UME, 1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve
Güvenliği Etkinliğine Katıldı
İmza törenine DMDMMüdür Yardımcısı Lucija Dujovıc ve
TÜBİTAK UME Müdür Teknik Yardımcıları Dr. Mustafa Çetin-
taş, Doç. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Müdür İdari Yardımcısı Dr.
Erkan Danacı, Mekanik Grup Koordinatörü Dr. Sinan Fank ve
uluslararası ilişkiler departmanı da katıldı.
İki Enstitü arasında imzalananMoU ile yapılabilecek ortak
çalışmalar değerlendirildi ve teknik destek ve danışmanlık,
ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, misafir araştırmacı
değişimi, teknik bilgilerin, referans verilerinin, malzeme ve
Sırbistan ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı
TÜBİTAK UME, Sırbistan Değerli Metaller
ve Ölçüler Müdürlüğü ile bir araya geldi.
TÜBİTAK UME ile DMDMarasında yapılan
toplantıda DMDM Müdürü Vida Zıvkovıc
ve TÜBİTAK UME EnstitüMüdürü Dr. Fatih
Üstüner tarafından işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla MoU imzalandı.
yayınların temini ve ortak seminerlere, çalıştaylara ve eğitim
kurslarına katılım konularına yönelik şartlar belirlendi.
Toplantı sonrası TÜBİTAK UME laboratuvarları gezilerek
çalışmalar hakkında bilgi verildi.
TS EN ISO/IEC 17025 Standardının yönetim ve teknik
şartlarının yerine getirilmesi ve laboratuvar güvenliği konu-
larında laboratuvarlardan gelen geri bildirimlere istinaden
bilgi paylaşımında bulunulması, yaşanılan sorunların ortak
bir platformda tartışılması amacıyla gerçekleştirilen sem-
pozyuma; kimya, gıda, çevre laboratuvarlarından ve üniver-
sitelerden yaklaşık 400 kişi katıldı. Yapılan panel ve forumlar-
da katılımcıların ilgili konular hakkındaki soruları uzmanlar
tarafından cevaplandırıldı.
TÜBİTAK UME Kimya Laboratuvarları uzmanları Dr. Fatma
Akçadağ, Doç. Dr. Nilgün Tokman, Burcu Binici, Emrah Uy-
sal, Dr. F. Gonca Çoşkun, Dr. T. Erinç Engin sunum, Dr. Jale
Şahin, Merve Öztuğ Şenal, Doç. Dr. Müslüm Akgöz ve Sema
Akyürek ise poster sunumları ile sempozyuma katkı sağladı.
Ayrca etkinliğin sergi kısmında açılan tanıtım standıyla TÜBİ-
TAK UME ve Kimya Grubu Laboratuvarları’nın çalışmaları ve
projeleri hakkında bilgi verildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50