30
Bosna-Hersek’ten gelen kamu
yöneticileri, TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik
Okulu’nda yoğunlaştırılmış liderlik
eğitimi alarak Türkiye’deki kamu kurum
ve kuruluşlarını ziyaret etti.
Ç
eşitli kurumlardan gelen yöneticiler, STK ve basın tem-
silcilerinden oluşan 35 kişilik grup, 15 günlük program
kapsamında Dışişleri Bakanlığı, TBMM, Ekonomi Bakanlığı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA ile Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla görüşme gerçekleştirdi.
Orta Asya, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde kamuda
çalışan orta ve üst düzey yöneticilere, Türkiye'de liderlik
alanında var olan tecrübe ve bilgi aktarımının yapılmasını
hedefleyen Liderlik Okulu’nda, Global Değişim ve Türkiye’ye
Etkileri, e-devlet Uygulamaları, Yeni İş Modelleri, KaliteYöne-
timi Uygulamaları, Özelleştirmedeki Düzenlemeler ve Reka-
bet, Türkiye Ekonomisi Değişim Dinamikleri, Şeffaflık, Hesap
Verebilirlik ve İsraf Yönetimi konularında paylaşımlar yapıldı.
Kamu kurumları ziyaretlerinin ardından heyet, Türkiye’nin
tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti.
15 günlük programın çok başarılı geçtiğini anlatan katı-
lımcılar, gerek TÜBİTAK TÜSSİDE Liderlik Akademisi çerçeve-
sinde gerekse proje işbirlikleri üzerinden ortak bir yol harita-
sı çizilmesi gerekliliğini vurguladılar.
Bosna-Hersekli Kamu Yöneticileri
Liderlik Eğitimi’nden Geçti
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...50