Geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu
gücünü artıran TÜBİTAK, savunma
sanayiinde devrim yapacak yeni bir
projeye öncü oluyor. TÜBİTAK, dünyada
sadece ABD’de bulunan lazer silahın
yerli olarak geliştirilmesi için yüksek
bütçeli projelere destek verecek.
TÜBİTAK desteğiyle ilk kez
yerli lazer silah geliştirilecek
A
BD’nin insansız hava araçlarını düşürmede ve gemileri
etkisiz hale getirmede kullanacağı Lazer Silah Sistemi
(LaWS) büyük yankı uyandırmıştı. Amerikan Donanması’nın
tanıttığı lazer silahı geliştirebilmek için Rusya, Çin, İsrail ve
Almanya’da da benzer çalışmalar yapılıyor. Geleceğin silah-
larından biri olarak gösterilen sistem için Türkiye de kolları
sıvadı. TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma
Destek Grubu (SAVTAG) öncülüğünde başlatılan çalışmalar-
da lazer silah geliştirecek yüksek bütçeli projeler desteklene-
cek. Kurum, 1007 Programı kapsamında Yüksek Güçlü Lazer
Silah Sistemi (YGLSS) geliştirilmesi için çağrıya çıktı.
Proje sonunda 2 adet lazer silah
geliştirilecek
Müşteri kurumun Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Tek-
noloji Dairesi olduğu çağrı kapsamında üniversiteler, özel
kuruluşlar ve kamu Ar-Ge kuruluşları ‘Proje Yürütücüsü’ ola-
rak yer alabilecek. ‘Proje Yöneticisi Kuruluş’ ise proje sonun-
da kullanılabilecek 2 adet yüksek güçlü lazer silah sisteminin
istenen teknik özelliklerde üretilmesinden sorumlu olacak.
Lazer sistemi ile kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluş-
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...50