Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
TEMMUZ 2013
turan hedefler algılanacak, takip edilecek ve lazerle etkisiz
hale getirilecek.
Proje kapsamında geliştirilecek sistem insansız hava
araçları, seyir füzeleri ve havan mühimmatlarına karşı kulla-
nılabilecek. Söz konusu lazer silahının bütün bileşenlerinin
milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor.
Lazer kaynağı tamamenmilli olacak
Silah sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olan lazer
kaynağı tamamen yurt içi yetenekler kullanılarak geliştirile-
cek. Projenin birinci dönemi süresince farklı teknolojilerin
kullanıldığı en fazla 4 farklı lazer kaynağının geliştirilmesi
TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Türkiye’nin geliştireceği
milli lazer teknolojisi öncelikle savunma sanayinde teknolo-
jik kazanım sağlayacak. Kazanımının yanında üretim sanayi-
inde de uygulama alanı olacak. Lazer kaynağının milli olarak
geliştirilecek olması ve TÜBİTAK tarafından desteklenmesi
savunma sanayi, özel sektör ve konu ile ilgili üniversitelerde
heyecanla karşılandı.
Benzeri bir lazer silah sistemi ABD tarafından Basra Körfe-
zinde bir savaş gemisinde envantere alındı. Lazer silah siste-
mi teknolojileri ABD, Rusya, Çin, İsrail ve Almanya tarafından
geliştirilmeye devam ediliyor.
Proje başvuruları 26 Temmuz’a
kadar alınacak
TÜBİTAK’a başvuru yapacak projelerin süresi en fazla 6
yıl olacak. Proje başvuruları çağrı kapanış tarihi olan 26 Tem-
muz 2013 saat 17.30’a kadar kuruma elden teslim edilecek.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...50