26
Elektrikli Araç Teknolojilerine
4 Milyon TL Destek Verilecek
Ç
evreci ve az yakıt tüketimi ile ilgi odağı haline gelen hib-
rit ve elektrikli araçlar, otomotiv sektörünün geleceğinde
önemli bir yer edinecek. Ülkemizde de hibrit ve elektrikli
araç teknolojilerinin geliştirilmesi için hazırlanan Ar-Ge pro-
jelerine TÜBİTAK tarafından hibe desteği veriliyor. TÜBİTAK
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programları
(1003 ve 1511) ile Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında araş-
tırmacılara ve özel sektöre önemli destekler sağlanıyor. TÜ-
BİTAK’ın destekleriyle hazırlanacak projeler ile uluslararası
pazarda kabul görecek ve rekabet gücüne sahip ürünler
geliştirilecek.
8 projeye 4 milyon lira destek
Hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi için
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında 2012’de otomotiv çağrısına çıkıldı. 3 başlıkta
çıkılan çağrıya araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a 58 proje
TÜBİTAK, hibrit ve elektrikli
araçlara yönelik elektrik motoru,
batarya teknolojileri ve kontrol
sistemleri alanlarında proje
hazırlayan araştırmacılara yaklaşık
4 milyon liralık Ar-Ge desteği
verecek.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52