Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
başvurusu geldi. Yapılan değerlendirmelerde “Elektrikli ve
hibrit elektrikli araçlarda enerji yönetim sistemleri, elektrik
motoru ve batarya teknolojileri” alanında Ayşe Elif Sanlı
(Turgut Özal Üniversitesi), Bülent Vural (Yıldız Teknik Üniver-
sitesi), Fatih Camcı (Uluslararası Antalya Üniversitesi), Ham-
di Uçarol (TÜBİTAK MAM), Hasan Kürüm (Fırat Üniversitesi)
ve Uğur Savaş Selamoğulları’nın (Yıldız Teknik Üniversitesi)
projelerine destek verilecek.
“Elektrikli ve hibrit elektrikli araçların dinamiği ve kontro-
lü”alanında Gediz Üniversitesi’nden Selim Solmaz’ın hazırla-
dığı projeye ve “Hibrit elektrikli araçlarda içten yanmalı mo-
tor performansı ve emisyon kontrolü” alanında ise Erciyes
Üniversitesi’nden Bilge Albayrak Çeper’in hazırladığı projeye
destek sağlanacak.
TÜBİTAK tarafından her 3 çağrıdaki toplam 8 projeye
yaklaşık 4 milyon liralık Ar-Ge desteği verilecek.
11 Çağrıya 944 Proje Başvurdu
TÜBİTAK Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlı-
ğı (ARDEB) tarafından yürütülen 1003 Programı kapsamın-
da 11 çağrı açıldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda,
otomotiv öncelikli alanlarının alt teknolojik alanlarındaki bu
çağrılara toplam 944 proje başvurusu yapıldı. İlk aşamayı
geçen 316 proje arasında yapılan değerlendirmede 49’unun
desteklenmesine karar verildi.
1003 programının kapsamı
1003 destek programı ile Ulusal Bilim Teknoloji ve Yeni-
lik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda
sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji
alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-
Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgü-
düm sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamdaki projelere 36
aya kadar destek veriliyor.
27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52