Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
“Sistemi geliştirebilen 6. ülke olmak
istiyoruz”
Elektronik harp sisteminin dünyada temel olarak sa-
dece 5 ülkede geliştirilebildiğini vurgulayan Bakan Ergün,
şunları söyledi: “Savunma alanında artık ülkemizde de yük-
sek teknolojiye sahip ürünler geliştiriliyor. Bu kabiliyetimizi
F-16’ların en önemli unsularından biri olan elektronik harp
sistemlerini geliştirmek için kullanacağız. Bunu başarabile-
cek güçteyiz. Destek konusunda maddi imkanlarımız geniş.
Ar-Ge ve sistem maliyeti yüksekliği nedeniyle bu sistemi
her ülke geliştiremiyor. Ama herkes böyle bir sistemi hava
kuvvetlerinde mutlaka görmek istiyor. Elektronik Harp Podu
geliştirilmesi projesinin başarıyla sonuçlanması durumun-
da uçak başına yaklaşık maliyeti birkaç milyon dolar olan
bir sistemi yerli olarak üreteceğiz. Bir diğer önemli tarafı ise
bu sistemleri ithal eden değil ihraç eden bir ülke konumuna
yükseleceğiz. Böylesi önemli bir proje ile milli savaş uçağı
geliştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız”
“F-16’ların kritik sistemleri
millileştiriliyor”
F-16 uçaklarının yurtdışında tasarlanan ve üretimi ülke-
mizde yapılan elektronik harp sistemlerinin artık güncel-
liğini yitirmeye başladığını açıklayan Bakan Ergün, MSB ve
TÜBİTAK’ın öncülüğünde konunun uzmanlarının katkısıyla
en son teknolojiler kullanılarak milli olarak geliştirecek ve
uzun yıllar kullanılabilecek sistemin çerçevesinin çizildiğini
kaydetti. Bu kapsamda TÜBİTAK’ın çağrıya çıktığını anlatan
Bakan Ergün, destek miktarının projelerin büyüklüğüne
göre belirleneceğini ifade etti.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...52