Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
25
kaynağın, çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini daha
da iyi yetiştirmesi anlamında yapılacak çalışmalara ışık tuta-
cağına inanıyorum. Bilim ve teknoloji merkezinin, nüfusu 3
milyon civarında olan Bursa’mıza hayırlar getirmesini diliyo-
rum" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapılan pro-
tokolle TÜBİTAK´ın Bursa BTM´ye 40 milyon TL´lik kaynağı
aktarmış olduğunu söyledi. Verilen desteğin Bursa BTM´nin
deney düzenekleri ve sistemi üzerinde kullanılacağını açık-
layan Başkan Altepe, merkezi hükümete ve TÜBİTAK ku-
rumuna sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Bursa
BTM´nin kuruluşunun Kültür AŞ. bünyesinde gerçekleştiril-
diğini, daha sonra merkezin Merinos AKKM´de daha geniş
bir alana aktarıldığını kaydeden Başkan Altepe,
Yalova Yolu BUTTİM çevresinde 12 bin 400 met-
rekarelik alana yapılan yeni binanın yaklaşık 3
ay sonra hizmete gireceğini ifade etti. Başkan
Altepe, "Gençlerimiz; bundan sonra, okullarında
aldıkları fen bilimleri eğitimlerini Bursa BTM´nin
270 ayrı ünitesinde deneyerek ve yaşayarak tat-
bik etmiş, pratiğe dökmüş, daha iyi öğrenmiş
olacaklar" dedi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati
Demir ise, 2016 yılın sonuna kadar 16 büyük-
şehir belediyesinde, 2023 yılına kadar da 81 ilin
tamamında bilimmerkezi kurulması için çalıştık-
larını söyledi. Bu kapsamda en hızlı davranan illerin başında
Bursa´nın geldiğini vurgulayan Demir, “Bugün 3. sözleşme-
mizi Bursa´yla imzalamış olacağız. TÜBİTAK olarak bu iş için
ayırdığımız 1 milyar TL´lik bütçenin önemli bir bölümünü
Bursa´ya aktarmış oluyoruz. Geçen sene ön protokol yap-
mıştık. Ön çalışmalar çok hızlı bir şekilde gelişti. İmzalayaca-
ğımız sözleşmeyle de son protokolü gerçekleştirmiş olduk.
Bilimmerkezinin Bursa iline ve ülkemize hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı ve Bursa
Milletvekili Bülent Arınç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati
Demir protokole imzayı attı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52