TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 16

16
Bülten
2017
EYLÜL
İ l k M i l l i Y e r G ö z l e m U y d u m u z R A S A T Y ö r ü n g e d e k i 6 . Y ı l ı n ı T a m a m l a d ı
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
tarafından, Türkiye’de tasarlanıp, üretilen ilk milli yer göz-
lem uydusu RASAT, yörüngedeki altıncı yılını başarıyla ta-
mamladı. Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, altı yıl süresinde
yörüngesinde 32 bin 35 tur attı, toplam 2 bin 80 görüntü-
leme görevi gerçekleştirdi, 12 milyon 724 bin 200 km2’lik
alanı görüntüledi.
17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu,
güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre ir-
tifada bulunuyor. Yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her
yerinden görüntü alabilen RASAT, 7,5 metre siyah-beyaz ve
İlk Milli Yer Gözlem Uydumuz RAS
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook